Transport z naszą pomocą już w drodze do Białej Cerkwi

Na czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Biała Cerkiew w Ukrainie w kwocie 200 tys. złotych. Pierwszy transport wyjechał już w sobotę rano, a znalazły się w nim. m.in. lornetki i sprzęt telekomunikacyjny.

-W poniedziałek kontaktowałem się z Merem Białej Cerkwi Gennadijem Dykym, aby po raz kolejny wyrazić wesparcie- mówił podczas sesji prezydent Jarosław Gorczyński. Chciałem zapewnić go, że łączy nas prawdziwa przyjaźń, która w trudnych sytuacjach materializuje się w wymiernej pomocy. Mamy decyzję RIO, która określa, że w tym szczególnym czasie prezydenci, burmistrzowie, czy wójtowie mogą dysponować środkami z rezerwy celowej na ten cel, na podstawie swych zarządzeń. Dlatego też kwota 100 tys. zł. została już zadysponowana i zakuliśmy rzeczy, o które prosił Mer Białej Cerkwi, tj. system łączności, czy lornetki, wkrótce dotrą do nas też torby z profesjonalnym sprzętem medycznym.

Dlatego też na wniosek prezydenta zwiększono kwotę deklarowanej pomocy ze 100 tys. zł, jaką zaproponowali radni klubu PiS, w uchwale intencyjnej, do 200 tys. zł.

– Musimy mieć świadomość, że te 200 tys. złotych to i tak będzie mało. Wojna się szybko nie skończy, a pomoc będzie nadal potrzebna. W naszym mieście już mamy zakwaterowane ok. 60 osób tylko w jednym z hoteli. Na terenie woj. świętokrzyskiego jest już tysiąc takich wypełnionych miejsc dla uchodźców. Eskalacja wydarzeń na Ukrainie będzie powodować większy exodus. Musimy pamiętać, żeby tym osobom, które będą przybywać zaproponować prace. Troje dzieci, które dotarło przed kilkoma dniami do naszego miasta, już uczy się w jednej z naszych szkół.

Podczas sesji prezydent Jarosław Górczyński podziękował wszystkim ostrowczanom zaangażowanym w pomoc dla Ukrainy.

– Ze strony miasta i powiatu zbiórki organizowane są we wszystkich publicznych placówkach oświatowych i przekazane zostaną do Polskiego Czerwonego Krzyża, które jest naszym partnerem wiodącym i koordynującym całość zbiórek- powiedział. Jestem po rozmowach i w akcję pomocy wesprzeć chce też Celsa Huta Ostrowiec m.in. poprzez zatrudnienie osób z Ukrainy, czy pomoc w meblowaniu mieszkań przekazywanych z myślą o uchodźcach. Taki sam akces wykazuje też szereg innych ostrowieckich firm.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *