Specjalistyczne szkolenia świętokrzyskich terytorialsów (zdjęcia)

Miniony weekend był niezwykle intensywny dla żołnierzy 10 ŚBOT. Oprócz powołania nowych ochotników do brygady, miały miejsce rotacyjne szkolenia 102 i ostrowieckiego 103 batalionu lekkiej piechoty oraz specjalistyczne szkolenia z obsługi moździerza i granatnika. Ponad 200 żołnierzy szkoliło się w swoim stałych rejonach odpowiedzialności.

Siłą i niewątpliwym atutem żołnierzy ochotników jest znajomość terenu, z którego pochodzą, w którym żyją i który znają od dziecka. Często znają przejścia, przepusty, drogi czy własnoręcznie wykonane przez okolicznych mieszkańców kładki nad ciekami wodnymi, których nie ma nawet na mapach. Przy realizacji działań w obecności zagrożenia zewnętrznego może to być element, który da siłom własnym przewagę i element zaskoczenia potencjalnego przeciwnika. Stąd tak ważne jest realizowanie szkoleń poza terenami wojskowymi w stałych rejonach odpowiedzialności. 

DSC_0134
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0145
DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0156
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0162
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0171
DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0177
DSC_0179
DSC_0183
DSC_0184
previous arrow
next arrow
DSC_0134
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0145
DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0156
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0162
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0171
DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0177
DSC_0179
DSC_0183
DSC_0184
previous arrow
next arrow

Obecnie trwają planowe szkolenia rotacyjne, oraz kursy doskonalące z obsługi specjalistycznej broni i wyposażenia, będącego na wyposażeniu między innymi kompanii i plutonu. W minioną sobotę i niedzielę w Kielcach miało miejsce szkolenie doskonalące z obsługi moździerzy LM-60 oraz ręcznych granatników przeciwpancernych RPG-7. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu żołnierzy. Zasadniczym celem szkolenia było nauka i doskonalenie czynności podczas wyboru, zajmowania i opuszczania stanowiska ogniowego, szkolenie z zasad działania obsługi na stanowisku ogniowym a także podczas prowadzenia ognia i po wykonaniu zadania. Żołnierze zapoznali się z przeznaczeniem, budową i zasadą działania moździerza LM-60 oraz granatnika RPG-7. Poznali sposoby usuwania zacięć, zasady obsługiwania technicznego broni oraz zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się nabojami przed i w trakcie strzelania.

10 ŚBOT wkrótce będzie w etapie szkolenia specjalistycznego. Podczas tego etapu żołnierze przygotowywani są do zadań w konkretnej funkcji pełnionej w sekcji, plutonie czy kompanii. Może to być saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy, czy celowniczy granatnika. To właśnie na tym etapie żołnierze zdobywają liczne uprawnienia, które będą mieli szansę wykorzystać także na rynku cywilnym, wspomagając społeczność lokalną. Kolejną częścią cyklu jest szkolenie zgrywające pododdziału, gdzie dominuje przede wszystkim nauka pracy w zespole. W tym czasie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali ?Terytorialsi?, np. miejskiego, górskiego czy wodnego.

Print Friendly, PDF & Email