Druhowie OSP z dodatkami ratowniczymi (zdjęcia)

W Kunowie odbyła się uroczystość, podczas której druhowie ? emeryci otrzymali od komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej st. brygad. Roberta Grudnia, decyzję o przyznaniu tzw. dodatku ratowniczego do emerytury. Przysługuje on druchom Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pełnili  służbę przez minimum 25 lat. Gospodarzem spotkania był burmistrz Kunowa Lech Łodej, który wyraził wdzięczność druhom za ich trud włożony w budowanie ochotniczego strażactwa  na  terenie gminy Kunów, za ich zaangażowanie i ofiarność.

-Chcę dzisiaj podziękować wszystkim druhom za ich trud, za to, że robicie to zawsze z serca i zaangażowania, nie pytając o pieniądze. Jako gmina staramy się bardzo o wspieranie jednostek OSP, dofinansowujemy  je w miarę posiadanych środków w budżecie. W tym roku będzie nowy samochód dla OSP w Kunowie. W najbliższej przyszłości także w OSP w Janiku. Na terenie gminy mamy osiem jednostek, z czego trzy w Krajowym Rejestrze Ratowniczo ? Gaśniczym. Przez 8 lat urzędowania udało nam się wzbogacić jednostki o siedem samochodów. Ten stan techniczno -operacyjny i moc naszych jednostek są zdecydowanie większe. Jesteśmy wdzięczni za tę służbę ? mówił do druhów burmistrz Lech Łodej.     

 Wdzięczność druhom  wyraził także poseł Andrzej Kryj.

-Po raz pierwszy w naszym powiecie w tak uroczysty sposób honorujemy druhów OSP za ich wieloletnią służbę. To dla mnie niezwykły zaszczyt i radość być razem z Państwem. Sejm RP w ubiegłym roku przyjął Ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych, poprzedzoną konsultacjami i dyskusjami. Z tych dyskusji narodził się projekt, który usatysfakcjonował środowisko OSP przez to, że druhowie mogą liczyć na odznaczenia o charakterze państwowym i resortowym, że mają możliwość odbywania szkoleń, są bardziej chronieni podczas wykonywania swojej służby, ale też dał im pewnego rodzaju satysfakcję w postaci tego dodatku. Cieszę się, że jako poseł i członek parlamentarnego zespołu ds. strażaków mogłem za tą ustawą głosować -mówił, poseł Andrzej Kryj.      

Wśród braci strażackiej w gminie Kunów takich osób, które y decyzje o ustawowym  dodatku ratowniczym w wysokości 200 zł jest 46. Jedną z nich jesta druhna Krystyna Nowak z Nietuliska Małego. Jest ona pierwszą kobietą ? druhną w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim i najprawdopodobniej  w kraju, która odebrała decyzję. Z tej okazji poseł A. Kryj wręczył druhnie upominek oraz list gratulacyjny za 30 lat służby w OSP  od ministra MSW i A Mariusza Kamińskiego oraz wiceministra Macieja Wąsika. Do gratulacji i podziękowań przyłączyli się także burmistrz L. Łodej i komendant R. Grudzień. Druhna Krystyna Nowak urodziła się w Nietulisku Małym i tam mieszka do dziś. Jak mówi zawsze chciała pomagać innym. Nie bała się służby. Zawsze przyświecały jej  w życiu  wartości: Bóg. Honor. Ojczyzna.  Wychowała dziesięcioro dzieci. Jest szczęśliwą  babcią 16 wnucząt i 5 prawnucząt. Jeszcze do ubiegłego roku była członkinią miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Jak mówi, stale jest na posterunku. Lubi być ciągle w ruchu. Dziś swoje pasje realizuje w uprawianiu przydomowego ogródka oraz tworząc dzieła rękodzielnicze.

 

 

Print Friendly, PDF & Email