Punkt Interwencji Kryzysowej już działa!

Oficjalnie został uruchomiony Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 22.

Punkt zapewnia wsparcie psychologiczne, prawne oraz terapeutyczne. Wszyscy, którzy potrzebują tej formy wsparcia  mogą  przyjść w godzinach pracy PCPR-u lub wcześniej umówić się na spotkanie. Bezpłatnej pomocy, porad, czy tez wsparcia, udzielają: Grzegorz Partyka w zakresie prawa, Ewelina Durazińska psycholog oraz Małgorzata Kraus terapeuta ds. uzależnień. W oficjalnym otwarciu Punktu uczestniczyli – starosta ostrowiecki Marzena Dębniak wraz z dyrektor PCPR-u Joanną Pikus i pracownikami.

Z usług Punktu mogą korzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, które potrzebują tego rodzaju form wsparcia. W Punkcie można także uzyskać wskazówki dotyczące pisania pism procesowych, a także wypełniania różnych wniosków. Z pomocy mogą także korzystać osoby i ich rodziny dotknięte przemocą domową, rówieśniczą, cyberprzemocą, a także osoby uzależnione, jak i ich rodziny. Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest od poniedziałku do piątku,  w godz. 7 -15, tel.  41 249 94 08

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki: -To bardzo ważna pomoc dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego tym bardziej, że żyjemy w trudnych czasach i wiele rodzin boryka się z różnymi problemami, stąd też z myślą o nich kierowane jest wsparcie w Punkcie Interwencji Kryzysowej, do czego zachęcam osoby potrzebujące pomocy.

Joanna Pikus, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: -Z Punktu mogą bezpłatnie korzystać dzieci, młodzież, osoby dorosłe,  w tym osoby z niepełnosprawnościami, których dotykają problemy uzależnienia, przemocy, a także potrzebują wsparcia z zakresu obowiązującego prawa.

Print Friendly, PDF & Email