Uwaga! Po świętach będą utrudnienia komunikacyjne w centrum miasta

Zaraz po okresie Świąt Wielkanocnych kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Dokładnie 19 kwietnia br. zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu komunikacyjnym w ciągu ulicy Rynek.

Będzie to związane z rozpoczęcie robót drogowych związanych z realizacją zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 302001T – ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T – ul. Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T – ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z oświetleniem ulicznym oraz remontem kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia robót ustalono do dnia 21 sierpnia br. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

I tak z możliwości parkowania pojazdów wyłączony zostanie odcinek ulicy Rynek na przedłużeniu ulicy Iłżeckiej oraz odcinek jezdni na „górnej połaci” Rynku. Jednocześnie postój taksówek TAXI przeniesiony zostanie na drogę usytuowaną wzdłuż budynku banku.
Warto wiedzieć, że całe zadanie pochłonie 2,4 mln zł., a będzie realizowane przez konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św., „DROMAR” R.L. Bożek.

Print Friendly, PDF & Email