Droga Podgórze – Wiktoryn nie ma szczęścia do dotacji

Przebudowa drogi Podgórze – Wiktoryn w gminie Ćmielów nie znalazła się na liście zadań z dotacją w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa, o co starania pod koniec lutego br. podjął powiat ostrowiecki. Taką decyzję przekazało biuro wojewody świętokrzyskiego.

W uzasadnieniu tej decyzji czytamy między innymi: „Rezerwa ogólna jest szczególnym narzędziem finansowym, wykorzystywanym głównie w sytuacjach nadzwyczajnych, losowych bądź niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania budżetowego. W takich okolicznościach niezbędne jest usunięcie nieprzewidzianych przeszkód utrudniających lub blokujących dostęp społeczności lokalnej do określonych usług publicznych Taki rodzaj zadań jest kwalifikowany do dofinansowania ze środków rezerwy ogólnej. Natomiast przedmiotowe zadanie nie dotyczy nieprzewidzianego zdarzenia losowego, wymagającego podejmowania działań naprawczych”

Stan techniczny drogi Podgórze -Wiktoryn spędza sen z powiek mieszkańcom od wielu lat. A jest to odcinek często użytkowany i ważny trakt komunikacyjny łączący powiat ostrowiecki z powiatem opatowskim. Jednak dopiero w obecnej kadencji zarząd powiatu ostrowieckiego podjął szereg starań o to, aby szukać źródeł dofinansowania tej inwestycji. Wartość przebudowy całego odcinka to ponad 4 mln złotych. Pierwszy etap tego zadania oszacowano na 1,7 –1,8 mln złotych. Budżet powiatu nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć takiego zadania. Ponadto w obliczu możliwości, które dają programy dofinansowania, realizowanie tak dużej jednej inwestycji w roku budżetowym, zniweczyłoby inne zadania inwestycyjne na terenie powiatu. Stąd też najrozsądniejszym kierunkiem przyjętym przez zarząd powiatu obecnej kadencji jest szukanie źródeł dofinansowania oraz współpraca z samorządami gmin powiatu ostrowieckiego dotycząca wspólnego finansowania wkładu własnego. Dzięki temu w ostatnim czasie udało się sfinalizować wiele zadań infrastruktury drogowej, służącym mieszkańcom. Stąd też droga Podgórze – Wiktoryn była jednym z zadań, o które z dużą determinacją zabiegał zarząd powiatu. Na ten cel w budżecie zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego.

Interpelacje w tej sprawie składał w imieniu mieszkańców, jeszcze w ubiegłej kadencji w 2017 i 2018 roku, obecny przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak. Już wtedy liczne i głębokie ubytki w nawierzchni oraz spękania powodowały zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, a także były przyczynami wielu zdarzeń, w tym uszkodzeń pojazdów. W obecnej kadencji powiat ostrowiecki usilnie poszukiwał środków z zewnątrz na realizacje tego zadania.

– W 2019 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków wojewody tzw. „powodziówek”. W 2020 roku powiat wskazał to zadanie jako priorytetowe, lecz pomimo tego nie otrzymał dofinansowania na jego realizację. W 2021 roku zmienione przez MSWiA zostały zasady dofinansowania „powodziówek” i powiat nie mógł aplikować o te środki. Jeszcze w 2021 roku złożyliśmy znowu wniosek o dofinansowanie przedmiotowej drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, lecz w listopadzie ubiegłego roku otrzymaliśmy informację od wojewody z wykazem dróg, na którym niestety to zadanie nie znalazło się na żadnej z list – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Wielkie nadzieje mieszkańcy pokładali w pozyskaniu środków na realizację tego zadania z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Niestety i tym razem droga ta nie miała szczęścia. Mieszkańcy mówią o ogromnym rozżaleniu. Uważają, że władze województwa nie dostrzegają problemów małych miejscowości, z którymi ludzie borykają się od wielu dekad.

– Jest to bardzo przykre, gdyż droga jest w bardzo złym stanie. Tak naprawdę mieszkańcy czekają na nową nawierzchnię od 30 lat. Od ponad 3 lat, odkąd jestem radnym zabiegam o tę drogę. A jest to droga łącząca dwie drogi krajowe i dwa powiaty: ostrowiecki i opatowski. To ważny odcinek dla mieszkańców. Tymczasem nie ma już jak tej drogi łatać. Mówią to wprost pracownicy firmy, która wykonuje bieżące remonty. Jak łatają jedną dziurę, obok tworzą się jeszcze większe spękania. Droga jest fatalna i niebezpieczna. Wierzyliśmy w to, że wreszcie, po tylu próbach uda się powiatowi pozyskać środki. Tymczasem wniosek znowu przepadł. Wielka szkoda – mówił Dariusz Maruszczak, radny Rady Gminy w Ćmielowie.

Rozgoryczenia decyzją nie kryje także Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu, który także zabiegał o tę inwestycję. Jak jednak dodaje, nie składa broni i nadal będzie wspierał realizację tego zadania.

Jak zaznacza starosta Marzena Dębniak , powiat ostrowiecki nadal będzie szukał kolejnych możliwości uzyskania dofinansowania na przebudowę drogi Podgórze – Wiktoryn. Do tej pory, dzięki dobrej współpracy zarządu powiatu ostrowieckiego z samorządami gmin, wspólnemu lobbowaniu tych zadań i nierzadko szukaniu wsparcia wśród świętokrzyskich parlamentarzystów, udało się przeprowadzić wiele inwestycji drogowych rozwiązujących szereg problemów mieszkańców i kierowców, których bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. Z nowych odcinków korzystają mieszkańcy Nosowa i Kraszkowa w gminie Waśniów, w Chmielowie w gminie Bodzechów, ul. Okrężnej, ul. Langiewicza oraz ul. Wiatracznej w gminie Kunów, a także Antoniowa w gminie Bałtów. Już niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi powiatowej wraz z mostem w Małym Jodle w gminie Kunów, gdzie inwestycja będzie realizowana wspólnie z lokalnym samorządem.

Dlaczego brakuje tego inwestycyjnego szczęścia w gminie Ćmielów? Kolejna szansa na dofinansowanie tego zadania pojawi się jeszcze w tym roku w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Może tym razem się uda.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Droga Podgórze – Wiktoryn nie ma szczęścia do dotacji

 • 27 kwietnia 2022 at 19:16
  Permalink

  po prostu wstyd !!!
  wojewódzki budżet remontowy dróg widzi tylko drogi Kielc i powiatu kieleckiego a jakiś tam powiat ostrowiecki niech czeka na łaskę i może coś skapnie z pańskiego stołu…
  chyba nie trzeba przypominać perypetii z finansowaniem remontu Alei 3 maja w stolicy powiatu to co mówić o peryferiach powiatu i województwa

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *