Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i połamania piór!

Choć wiosna w tym roku przyszła z małym opóźnieniem i jeszcze nie kwitną kasztany, tegoroczni maturzyści już jutro, w środę – 4 maja, rozpoczną zdawanie egzaminu dojrzałości. Absolwenci przystąpią do trzech egzaminów obowiązkowych i jednego, wybranego przedmiotu w stopniu rozszerzonym.
Jak podkreśla starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, w tym roku szkolnym uczniowie klas maturalnych korzystali z dodatkowych zajęć z matematyki, finansowanych z budżetu powiatu.
Tradycyjnie matura rozpocznie się egzaminem pisemnym z języka polskiego w stopniu podstawowym, nazajutrz będzie matematyka, zaś w najbliższy piątek egzamin pisemny z języka angielskiego. Potem zgodnie z procedurą maturzyści będą zdawać egzamin z wybranego przez siebie dowolnie przedmiotu w stopniu rozszerzonym. Egzaminy potrwają do 23 maja.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki: -Wszystkim tegorocznym maturzystom życzę szczęścia na egzaminie dojrzałości. Jestem przekonana, że zdobyta wiedza w naszych szkołach zaowocuje pomyślnym zdaniem matury i trafnymi wyborami kierunków przyszłego kształcenia. Dziękuję dyrekcjom szkół i kadrom nauczycielskim za przekazywanie wiedzy i kształtowanie młodych osobowości.

Matury rozpoczną się w ośmiu szkołach ponadpodstawowych powiatu ostrowieckiego. W sumie do egzaminu dojrzałości przystąpi 862 uczniów, z czego 207 osób to absolwenci z ubiegłych lat. W Zespole Szkół Ogólnokształcących maturę będzie zdawało 182 osoby, w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chreptowicza – 123, w III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego – 115, w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego – 51, w Zespole Szkół Nr 1 – 85, w Zespole Szkół Nr 2 – 60, w Zespole Szkół Nr 3 – 202 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 44. Wśród przedmiotów rozszerzonych najwięcej absolwentów wybrało język angielski – 464 osoby, język polski – 199, geografię – 163, biologię – 146, chemię – 98 oraz Wiedzę o Społeczeństwie – 26.

Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych: -Wszystkie szkoły powiatowe są w stu procentach przygotowane na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Jak informuje Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy ustne nie są obowiązkowe, wyjątkiem są absolwenci, którzy starają się o przyjęcie na zagraniczne uczelnie.
Do zaliczenia egzaminu dojrzałości wymagana jest poprawność 30 proc. Wyniki będą znane już w lipcu. Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w obowiązującym terminie, wyznaczono terminy dodatkowe na 14 i 15 czerwca br. Ci, którym zabraknie szczęścia  i nie zaliczą jednego z przedmiotów, będą mogli zdawać egzamin poprawkowy 23 sierpnia br. Wszystkim maturzystom życzymy pomyślności! 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.