Rusza budowa mostu w Małym Jodle

Zapowiadana i długo oczekiwana inwestycja nareszcie stała się faktem. Tuż przed południem na moście w Małym Jodle w gminie Kunów została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Lada dzień miejsce to zamieni się w wielki plac budowy. Pojawią się tam ekipy robotnicze i potrzebny sprzęt drogowy. Podpisania umowy z przedstawicielami firmy wykonawczej – Karoliną Kobos i Eweliną Wielgo dokonali starosta ostrowiecki Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński, w asyście burmistrza Kunowa, Lecha Łodeja, radnej Rady Powiatu Beaty Dudy, naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Tomasza Mroczka oraz sołtysa miejscowości Jadwigi Surowiec i kierownika budowy Huberta Wielgo.

-Mieszkańcy wreszcie po wielu latach doczekają się mostu i nowego odcinka drogi, bo oprócz mostu będzie wykonane także umocnienie skarpy to jest około 80 metrów z jednej i z drugiej strony nowej nakładki. W pierwotnej wersji most ten miał być wykonany ze środków funduszu usuwania klęsk żywiołowych, ale zmieniły się zasady przyznawania tych środków i to zadanie nie otrzymało dofinansowania. Jednak nie złożyliśmy broni i wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych udało nam się skutecznie pozyskać dofinansowanie do budowy mostu na poziomie 60 proc. Całość tej inwestycji to nieco ponad 1,5 miliona złotych. Wkład własny powiatu w proporcji po 50 proc. jest podzielony pomiędzy gminę Kunów, a powiat ostrowiecki, za co serdecznie dziękuję. To kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami, dzięki której mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej, bezpiecznej infrastruktury – mówiła Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.

-Cieszę się, że ta inwestycja będzie wspólnie wykonywana. Solidarnie 50 proc. dokładamy do tej inwestycji . Jest to piękne miejsce zwane przez niektórych „kunowskimi Bieszczadami” , przyroda, otoczenie jest wyjątkowe. Cieszymy się przede wszystkim z tego, że mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego mostu i odcinka drogi. Niektórzy już nie wierzyli w to, że będzie możliwość wykonania tej inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to zadanie zostało wykonane. Jako gmina deklarujemy swoje wsparcie wzajemnej współpracy przy realizacji kolejnych zadań dla mieszkańców gminy Kunów -mówił Lech Łodej, burmistrz Kunowa.

– Ten most od wielu lat był problematyczny. Zawsze remontowany był tzw. własnym sumptem, a są to elementy drewniane, które pod wpływem warunków atmosferycznych i użytkowania zostały już mocno zniszczone i nie nadają się do eksploatacji, a nawet stanowią zagrożenie dla osób które poruszają się tą drogą. Jestem bardzo zadowolona, że udało się skutecznie pozyskać środki na budowę tego mostu i pomyślnie rozstrzygnąć przetarg na tę inwestycję. Mam nadzieję, że przy udziale i współpracy samorządów uda się sprawnie zrealizować to zadanie i mieszkańcy Prawęcina, Chocimowa i Małego Jodła, a także odwiedzający to urokliwe miejsce turyści będą mogli z tego mostu bezpiecznie korzystać – mówiła Beata Duda, radna powiatu ostrowickiego.

Wartość zadania to 1 506 422,83 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 903 853,00 złotych, wkład własny powiatu – 228 452, 77 złotych i dotacja celowa gminy Kunów – 374 117, 06 złotych.

Jak zapewnia wykonawca budowa będzie trwała pięć miesięcy. Firma „Saltor”, która wygrała przetarg ma doświadczenie w realizowaniu tego rodzaju inwestycji. Planowany koniec prac to październik 2022 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.