Dom Dziecka w Małachowie po kompleksowej modernizacji

Na tę chwilę wszyscy czekali bardzo długo, bowiem to pierwsza w historii Zespołu Placówek Wychowawczych w Małachowie tak duża modernizacja obejmująca swoim zakresem wiele zadań, a przede wszystkim znacznie poprawiająca komfort życia mieszkających tam dzieci.

Termomodernizacja budynków Domu Dziecka była też jedną z największych inwestycji realizowanych przez powiat ostrowiecki, na którą umowę z wykonawcą zarząd podpisał w maju 2021 roku.
Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, a także wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Joanna Pikus oraz pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu odbyli wizytę w Małachowie związaną z zakończeniem prac oraz z podsumowaniem projektu. Zakładał on wykonanie głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków – budynku głównego, pełniącego funkcję ośrodka opiekuńczo – wychowawczego oraz budynku mieszkalnego, w którym przebywają podopieczni placówki. Ponadto termomodernizacji został poddany również garaż, znajdujący się w sąsiedztwie budynku mieszkalnego. Cała wartość tej inwestycji to ponad 2,1 miliona złotych, w tym dofinansowanie, jakie powiat ostrowiecki pozyskał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020, wyniosło ponad 1,3 miliona złotych, przy wkładzie własnym powiatu ponad 766 tysięcy złotych.
Prace obejmowały w obydwu budynkach: docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, docieplenie ścian zewnętrznych pod gruntem, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie skosów dachowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę pokrycia dachu, a także w budynku głównym – remont więźby dachowej oraz przebudowę kotłowni gazowej wraz z instalacją. Ponadto w obu obiektach wykonano prace dotyczące branży elektrycznej, obejmujące swym zakresem instalację elektryczną dla kotłowni, instalację odgromową, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.
Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniak, głównym celem przeprowadzonych prac była poprawa warunków życia podopiecznych Domu Dziecka. Duże znaczenie ma również zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a co za tym idzie, poprzez wymianę instalacji grzewczych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, także oszczędności, niezwykle pożądane przy wzroście obecnych cen ciepła na rynku, co udało się osiągnąć dzięki realizacji projektu.
Zadowolenia z zakończenia inwestycji nie kryły także -Joanna Lange, wiceprezes Stowarzyszenia Razem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, prowadzącego placówki oraz Edyta Kaczmarska, dyrektor placówek w Małachowie, które podkreśliły jego znaczenie dla polepszenia komfortu życia dzieci. Obecnie Dom Dziecka w Małachowie obejmuje trzy placówki. Łącznie przebywa w nich 42 osoby w wieku od 3 do 21 lat. Każde z nich ma swój bagaż nierzadko trudnych przeżyć. Dla większości z nich Dom w Małachowie to jedyne miejsce, gdzie mogą liczyć na zrozumienie, otrzymać ciepło, troskę i życzliwość oraz spełniać dziecięce marzenia.

Jak mówiła dyrektor PCPR –u, Joanna Pikus, realizacja inwestycji umożliwi powiększenie Domu o kolejne dwie placówki, w których wsparcie otrzymają dzieci z niepełnosprawnościami – będzie to placówka specjalistyczna dla 6 –7 podopiecznych oraz placówka socjalizacyjna dla 14 osób. Utworzenie tych placówek planowane jest w przyszłym roku. Obecnie dzieci potrzebujące tej formy pomocy, korzystają z innych ośrodków poza powiatem ostrowieckim. Dzięki wykonanej modernizacji, otworzyła się szansa na utworzenie takich placówek w Małachowie, co pozwoli na zwiększenie zakresu opieki nad dziećmi, które tego szczególnie potrzebują. Obecnie część podopiecznych Domu przebywa na przepustkach, część uczestniczy w koloniach letnich. Jednak najmłodsi wakacje spędzają w placówce, stąd kadra wychowawcza dokłada starań, aby dla nich także był to atrakcyjny czas radosnych zabaw i wycieczek.
Tradycyjnie uczestnicy spotkania nie przybyli do najmłodszych z pustymi rękami – starosta Marzena Dębniak przekazała dzieciom gry i sprzęt sportowy, a przewodniczący Mariusz Pasternak – owocowe upominki, które wywołały uśmiech na buziach najmłodszych. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *