Znikają „białe plamy” w komunikacji

Już niebawem zostanie uruchomione piec dodatkowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem przewozów jest powiat ostrowiecki, który ubiegał się o ich dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w ramach II naboru wniosków ogłoszonym przez wojewodę świętokrzyskiego.
Nowe linie objęły gminy Kunów i Bałtów. W gminie Kunów będzie to cztery linie relacji: Kunów – Kolonia Inwalidzka -Kunów – Kolonia Piaski – Kunów Janik – Wymysłów- Boksycka – Ostrowiec Świętokrzyski – Miłkowska Karczma – Wymysłów – Janik – Kunów – Kolonia Piaski – Kunów – Kolonia Inwalidzka – Kunów.

Druga trasa to: Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka – Rudka – Kunów – Małe Jodło -Piotrów – Bukowie – Chocimów – Kunów – Rudka – Boksycka – Ostrowiec Świętokrzyski.

Trzecia trasa to: Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski – Miłkowska Karczma.

Czwarta trasa to: Doły Biskupie – Nietulisko Duże – Nietulisko Małe – Kunów – Rudka – Boksycka – Chmielów – Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka – Rudka – Kunów – Nietulisko Małe – Nietulisko Duże – Doły Biskupie.

Piąta linia będzie przebiegała na terenie gminy Bałtów: Okół – Pętkowice – Wólka Pętkowska – Pętkowice – Skarbka – Bałtów – Wólka Bałtowska Kolonia – Wólka Bałtowska – Bałtów – Rudka Bałtowska – Maksymilianów – Sudół – Ostrowiec Świętokrzyski – Sudół – Maksymilianów – Rudka Bałtowska – Bałtów – Wólka Bałtowska – Wólka Bałtowska Kolonia – Bałtów – Skarbka – Pętkowice – Wólka Pętkowska – Pętkowice – Okół.
Wysokość uzyskanej dopłaty to 314.984,52 złote. Wkład własny zostanie solidarnie pokryty w proporcji po 50 proc. przez samorząd powiatowy i samorządy gmin Kunów i Bałtów. Powiat ostrowiecki już po raz drugi ubiega się o dofinansowanie w ramach Funduszu, dzięki czemu możliwa jest organizacja przewozów w miejscowościach pozbawionych komunikacji publicznej.
W miniony piątek podczas sesji nadzwyczajnej radni podjęli uchwałę dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących świadczenia usług transportu publicznego organizowanego przez powiat ostrowiecki. Jak przyznaje Mariusz Pasternak przewodniczący Rady Powiatu, uchwała została podjęta jednogłośnie – wszyscy radni byli zgodni co do tego, że realizowane przez powiat we współpracy z samorządami gmin zadanie dotyczące przewozów jest oczekiwane przez mieszkańców miejscowości, do których nie dociera komunikacja publiczna, a tym samym ludzie nie mają możliwości dotarcia do lekarza, apteki, urzędu i zmuszeni są poszukiwania innych alternatyw. Za jednomyślność w tej kwestii radnym podczas posiedzenia podziękował także wicestarosta Andrzej Jabłoński. Dzięki tym działaniom sukcesywnie znikają „białe plamy” w komunikacji w miejscowościach na terenie powiatu ostrowieckiego. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.