Klub KSZO i ZSOMS z porozumieniem o współpracy!

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy szkoły z Klubem KSZO, którego dokonali: prezes Klubu Piotr Chorab i dyrektor szkoły Anna Trojanowska w asyście wiceprezydenta miasta Piotra Dasiosa, naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Mariusza Łaty, oraz trenerów i piłkarzy KSZO.

Jak przyznali wszyscy uczestnicy tego spotkania, podpisanie tej umowy jest bardzo istotne dla całego środowiska piłkarskiego miasta i powiatu ostrowieckiego .

-To kolejny krok do ustabilizowania sytuacji szkoleniowej Klubu KSZO. Pierwszym krokiem było ustabilizowanie sytuacji szkolenia w grupach młodszych, czyli w akademiach czy to Kadet, czy Galacticos Ostrowiec. Jednakże cały czas brakowało nam takiego powiązania pomiędzy Klubem KSZO, a szkołą SMS. – mówił Piotr Chorab prezes Klubu Sportowego KSZO.

-Formalizuje się związek Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego z Klubem Sportowym KSZO, który tak naprawdę trwa od wielu, wielu lat z pewną zmianą, gdyż dotychczasowa umowa dotyczyła szkolenia w liceach i gimnazjach, które w tym momencie już nie istnieją , a teraz rozszerzamy to porozumienie o szkołę podstawową, która jest w ZSOMS. Ta umowa jest bardzo ważna dla szkoły i dla powiatu z tego względu, że jedyny Klub Piłkarski z bogatymi tradycjami jest kuźnią młodych talentów- – mówi Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

-Ta współpraca układa się coraz lepiej z Klubem Sportowym KSZO 1929, od lat też próbowaliśmy nawiązać taką bardzo ścisłą współpracę, aby młodzież uzdolniona piłkarsko już od najmłodszych lat trafiała do naszej szkoły, pod skrzydła naszych trenerów. A mamy trenerów z bogatymi tradycjami i zawodniczymi i trenerskimi o bardzo wysokich kwalifikacjach. To pozwoli nam jednocześnie konkurować z innymi szkołami z województwa, a nawet kraju. – mówiła Anna Trojanowska, dyrektor szkoły.

Porozumienie pozwoli na rozwijanie talentów piłkarskich uczniów z ZSOMS i już od klasy szóstej do końca liceum.

-Miasto w tym sezonie bardziej zaangażowało się w wsparcie Klubu KSZO, widzimy, że kolejne zmiany w zarządzie nie przynosiły nic dobrego .Mamy nadzieję, że teraz przy większym wsparciu gminy będzie większa stabilizacja w Klubie, bo to miastu głównie zależy. Cieszę się, że jednym z elementów uporządkowania tej sytuacji jest uporządkowanie jej w piłce juniorskiej oraz podpisana umowa z SMS -em, – mówił Piotr Dasios, wiceprezydent miasta .

Jakub Burek, absolwent szkoły, wysoko ocenia poziom szkoleń, umowę postrzega jako dobry ruch i szansę na rozwój młodych talentów. Młodzi piłkarze kadry Franek Lipka i Jakub Burek nie liczą na ulgi, jednak na to, że podpisane porozumienie pozwoli na umiejętne łączenie nauki, treningów i wyjazdów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *