Obwodnica Iłży już otwarta

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie poinformowała o udostępnieniu do ruchu ponad siedmiokilometrowej obwodnicy Iłży. Przy tej okazji zapowiedziano też dalsze inwestycje na ważnej dla ostrowczan drodze nr 9. Niestety, tylko do granic z województwem świętokrzyskim.

-Obwodnica długości 7,2 km jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w układzie 2+1 na części odcinka –podało Biuro Prasowe. Dostęp do niej jest możliwy tylko poprzez dwa węzły drogowe: na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) – węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejący ślad DK9 – Iłża Południe. 

Umowa o wartości ok. 185 mln zł została zawarta w październiku 2018 r. Zadaniem wykonawcy, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, była kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży.

W ramach inwestycji powstało ponad 7 km jednojezdniowej drogi o zmiennym przekroju. Wybudowano sześć obiektów inżynierskich, dwa węzły drogowe, a także ekrany akustyczne, odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, pozostałe urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesi i rowerzyści zyskali chodniki i drogi rowerowe. Przebudowana została infrastruktura podziemna.

Na tym nie koniec inwestycji drogowych na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie ok. 6-kilometrowa obwodnica Skaryszewa. W październiku 2020 r. podpisano umowę na przygotowanie Studium techniczno -ekonomiczno -środowiskowego.

Dla kolejnych dwóch odcinków: od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży (ok. 12,2 km) oraz od końca obwodnicy Iłży do granicy z woj. świętokrzyskim (ok. 4,6 km) przygotowywana jest koncepcja programowa na rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Te zapowiedzi cieszą, bo droga nr 9 nie została zaliczona do dróg, które są budowane w całości w wersji dróg ekspresowych i dla ostrowczan dojazd do Radomia oraz Warszawy jeszcze długo pozostanie uciążliwy. Z kolei budowa obwodnicy Ostrowa Świętokrzyskiego na odcinku od Brodów Iłżeckich do Opatowa nie ma szczęścia do pieniędzy, zawsze na nią brakuje, gdyż są ważniejsze priorytety.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.