Justyna Burda Prezesem Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sędzia Sądu Rejonowego Justyna Burda od dnia 8 lipca 2022 roku pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed tą datą Pani Sędzia pełniła funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na stanowisku Prezesa Sądu zastąpiła sędziego Grzegorza Matuszewskiego, który kierował Sądem ostrowieckim przez minione dwie, czteroletnie kadencje.

-W moim przypadku decyzja o przyjęciu propozycji pełnienia tej funkcji była w pewnym sensie decyzją rodzinną –mówi Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Justyna Burda. Mam pełną świadomość tego, że stanowisko Prezesa Sądu wiąże się z wykonywaniem dodatkowych obowiązków, dlatego pragnę podziękować członkom swojej rodziny za motywację i wsparcie.

W przeszłości Sędzia Justyna Burda była Przewodniczącą V Wydziału Ksiąg Wieczystych, a także IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jako orzecznik pracuje już blisko dwadzieścia lat. W latach 2003-2004 zatrudniona była w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, następnie udało jej się wrócić do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wrócić, gdyż Justyna Burda jest rodowitą ostrowczanką, jeśli tak można powiedzieć – z dziada, pradziada.

-„Urodziłam się w Ostrowcu Świętokrzyskim, znam społeczność naszego miasta, cieszę się, że mogę pracować w mieście nad Kamienną –mówi Prezes Sądu Justyna Burda. Mój mąż Robert jest lekarzem chirurgiem. Ja, mąż oraz nasz syn Bartosz jesteśmy absolwentami II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza. Młodszy syn Maciej dopiero stanie przed wyborem szkoły średniej. Daje mi to siłę do działania i chęci do wykonywania trudnego zawodu”.

Prezes Sądu Justyna Burda jest dumna z tego, że może pracować na rzecz ostrowieckiej społeczności.

-Zaczynałam swą karierą orzeczniczą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych tutejszego Sądu, następnie pracowałam w I Wydziale Cywilnym, byłam też Przewodniczącą V Wydziału Ksiąg Wieczystych, a cztery lata temu objęłam funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego oraz przewodnictwo IV Wydziału Pracy–mówi Prezes Sądu  Justyna Burda. Obecnie od dwóch miesięcy pełnię funkcję Prezesa Sądu Rejonowego                         w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadal sprawuję przewodnictwo IV Wydziału Pracy. Jestem przekonana, że podołam obowiązkom Prezesa Sądu, jak i Przewodniczącego Wydziału i jednocześnie jedynego sędziego orzekającego w IV Wydziale Pracy”.

Prezes Sądu Justyna Burda wskazuje, iż  przyszło jej objąć tę funkcję w trudnych czasach. Mamy czas pandemii oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a polskie sądownictwo stoi być może u progu głębokich reform.

-Musimy w związku z tym podejmować wiele decyzji, które wcześniej były nam obce –mówi Prezes Sądu Justyna Burda. Pandemia spowodowała ograniczenie dostępności do Sądu dla zwykłych obywateli, stąd aby złagodzić te dolegliwości wprowadzamy takie rozwiązania jak rozprawy zdalne, wideokonferencje, możliwość przesłuchiwania osób na odległość. Na szczęście zaplecze techniczne, którym dysponujemy, pozwala nam na sprawne prowadzenie większej liczby spraw. Nie wszyscy pewnie wiedzą, ale toczący się za naszą granicą konflikt zbrojny rzutuje na ilość i różnorodność spraw, które trafiają do Sądu. Nową kategorią spraw są te, które dotyczą małoletnich dzieci z Ukrainy. III Wydział Rodzinny i Nieletnich tutejszego Sądu, sędziowie i Kierownictwo Sądu, muszą być na to przygotowani.

Prezes Sądu Justyna Burda deklaruje wolę i chęć wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Obywatelom życzy jak najmniej spornych spraw, a jeżeli takie już się pojawią, oby udało się je załatwić na etapie przesądowym – na przykład w drodze szybkiej i taniej mediacji. Tym samym deklaruje chęć rozpowszechniania pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Dobrą okazją ku temu będzie zbliżający się Tydzień Mediacji przypadający na 17-21 października 2022 roku, na obchody którego wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *