Nowy kierunek studiów podyplomowych na ostrowieckiej uczelni. Chcesz zostać pedagogiem specjalnym?

Pedagog specjalny to nowe stanowisko w szkołach i przedszkolach, które funkcjonuje od 1 września. Obowiązkiem pedagoga specjalnego jest wsparcie dla nauczycieli innych niż tzw. wspomagających, a także realizacja zajęć specjalistycznych bezpośrednio z uczniami oraz udzielanie porad i konsultacji rodzicom uczniów.

Jak podaje resort edukacji, będzie ono mogło być objęte przez osobę, która skończyła jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej, jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim, od października Akademia Nauk Stosowanych im. J.Gołuchowskiego,  oferuje studia podyplomowe „Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny”. Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych, przedszkolach integracyjnych, szkołach integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kierownikiem studiów będzie dr Izabela Zaborowska. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 24 września.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.