Czy w miejsce obecnej siedziby Elkom Trade S.A. powstanie nowoczesne osiedle? Sąsiadom się to nie podoba

W Ostrowcu Świętokrzyskim ma szansę powstać nowoczesne osiedle mieszkaniowe w miejsce obecnej siedziby firmy „Elkom Trade S.A.” przy ulicy Targowej. Po tym, jak przedsiębiorca przeniósł swój biznes na teren Ostrowieckiego Kompleksu Inwestycyjnego przy ulicy Przemysłowej, pojawiły się pierwsze informacje dotyczące takiej, a nie innej formy wykorzystania obecnie użytkowanej działki. Tymczasem nie podoba się to mieszkańcom sąsiadujących z tym terenem domków jednorodzinnych, którzy uważają, że ostrowiecki samorząd nie powinien wydać zgody na lokalizację takiego przedsięwzięcia. W przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe informacje, że ktoś w tym miejscu chce zlokalizować wieżowce.
Co w miejsce obecnej siedziby Elkom Trade S.A.?
-W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Spółka Elkom Trade S.A. nie zamierzała i nie zamierza prowadzić jakichkolwiek inwestycji deweloperskich przy ul. Targowej. Elkom Trade S.A. zamierza jedynie zbyć teren przyul. Targowej jednemu z zainteresowanych inwestorów. To właśnie inwestor w porozumieniu z urbanistami miasta będzie decydował, jaki rodzaj inwestycji będzie realizował – wyjaśnia Tomasz Piersa, prezes Zarządu Elkom Trade S.A.
Należy również zdementować krążące pogłoski o budowie „wieżowców” w osiedlu domków jednorodzinnych, czyli przy ulicy Targowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jak słyszymy, jeden z zainteresowanych inwestorów, w przypadku nabycia tych nieruchomości, przewiduje budowę czterech sześciokondygnacyjnych budynków i to prawda, jednak nie oznacza to wysokiej zabudowy więc nie będą to „wieżowce”.
– Z naszej skąpej wiedzy wynika, że może to być niska lub średniowysoka nowoczesna zabudowa – dodaje prezes Tomasz Piersa. Warto nadmienić, że tego typu zagospodarowanie jest również zgodne z funkcją zabudowy istniejącą dla tego obszaru naszego miasta. Osiedle zlokalizowane przy ulicy Targowej, Przesmyk, części ulicy Bałtowskiej (w sąsiedztwie ulicy Targowej) jest otoczone osiedlami mieszkaniowymi wielorodzinnymi z wysoką, średniowysoką i niską zabudową – są to domy otoczone blokami – w sąsiedztwie osiedla Pułanki, osiedla Słonecznego, osiedla Ogrody czy osiedla Stawki. Stąd trudno wnioskować, że domy jednorodzinne
przy ulicach Przesmyk, Targowa czy części ulicy Bałtowskiej znajdują się w cichej, spokojnej okolicy, w której próżno szukać bloków, hałasu czy ruchu samochodowego.
Obecnie na terenie, którego dotyczy potencjalna inwestycja znajdują się rozległe obszary łąk i nieużytków, a wspominamy przecież o terenie, który obejmuje centrum miasta i jest położony praktycznie przy jednej z najbardziej ruchliwych dróg jak Aleja Jana Pawła II i ulica Bałtowska. Są to tereny atrakcyjne ze względu na ich położenie, dostępną infrastrukturę, które być może warto wykorzystać w celu stworzenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych, lecz nie nam to oceniać.
– Czy w tym miejscu powstanie kolejny zakład przemysłowy, handlowy, usługowy, zabudowa wielorodzinna typubloki, apartamentowce czy domki jednorodzinne, tak naprawdę zweryfikuje rynek – słyszymy.
Sąsiedzi piszą protest
Ostatnia, jak na razie, interpelacja radnego Artura Głąba odnosi się do protestu mieszańców przeciwko budowie rzekomych wieżowców w osiedlu domów jednorodzinnych – My mieszkańcy ulic: Targowej, Baltowskiej, Przesmyk (uznani za strony w postępowaniu dat. ustalenia na wniosek ELKOM TRADE S.A. zabudowy 6 budynków sześciokondygnacyjnych, 337 miejsc parkingowych oraz hal produkcyjnych — znak sprawy WPRI. 6730.164.2021.) prosimy o interwencję i poparcie naszego sprzeciwu przeciwko planowanej inwestycji, która bezpośrednio graniczyłaby z naszymi domami jednorodzinnymi o niskiej zabudowie – czytamy w złożonej interpelacji.
-Warunki na taką zabudowę, mimo naszego sprzeciwu prezydent miasta wydał w lutym 2021 r. Postanowienie to, po naszym zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach zostało 8 listopada 2021 r. w całości uchylone. Sprawę przekazano do organu I instancji, celem jej ponownego rozpoznania.
SKR uznało wówczas, iż niezbędne jest poszerzenie kręgu stron tego postępowania (nie uznawano protestu wszystkich zainteresowanych sprawą mieszkańców), a przede wszystkim nie zbadano obszaru oddziaływania planowanych inwestycji oraz funkcjonowania tych uciążliwości dla właścicieli gruntów sąsiednich. Niestety, takiego dokumentu, przy powtórnym rozpatrywaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy nie sporządzono.
Nikt nie przejmuje się tym, jak będzie wyglądało nasze życie po zrealizowaniu planowanej inwestycji. A my nie zaznamy wówczas chwili spokoju, nie będziemy mogli wykorzystywać naszych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem: uprawiać warzyw, wypoczywać na podwórkach. inwestor zafunduje nam hałas, zanieczyszczenia, toksyczne opary, zamieniając nasze życie w koszmar.
Prosimy o wsparcie naszego protestu i pomoc w rozwiązaniu tego palącego dla nas problemu. Powołujemy się przy tym na potrzebę ochrony sprawiedliwości, interesu społecznego starszych, często schorowanych osób, które mieszkają tu ponad pól wieku i chcieliby spędzić spokojnie jesień swego życia. Tymczasem nikt nie patrzy na nasze dobro, liczy się tylko interes dewelopera.
Co na to urząd?
Jak czytamy w odpowiedzi Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim „w sprawie protestu mieszkańców ulic: Targowa, Bałtowska, Przesmyk przeciwko budowie wieżowców w osiedlu domów jednorodzinnych – w związku z wpłynięciem do Urzędu Miasta wniosku o wznowienie postępowania, zakończonego  wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (6 kondygnacyjnych) oraz parkingu (do 377 miejsc postojowych) na działkach nr ew. 1/10 (obręb 18, arkusz 2) oraz 113/5, 114/7, 115/13 (obręb 18, arkusz 3) położonych przy ul. Targowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 t.j.), decyzją z dnia 31.05.2022r. znak: WPRI.6730.164.2021.KW/KOD odmówił
uchylenia uprzednio wydanej decyzji, ponieważ stwierdził brak podstaw do jej uchylenia.
W wyniku wznowienia postępowania nowe rozstrzygnięcie o istocie sprawy odpowiadałoby decyzji dotychczasowej. W takim stanie prawnym i faktycznym ustawodawca zobowiązał organ administracji do wydania decyzji w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, to jest do wydania decyzji odmawiającej uchylenia decyzji dotychczasowej z powodu wystąpienia przesłanki określonej w art. 146 k.p.a., tj. w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.
(…) Wobec powyższego Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta pismem z dnia 04.07.2022r. przekazał akta przedmiotowej sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach celem rozpatrzenia.
Sprawie na pewno będziemy się przyglądać i relacjonować przebieg wydarzeń.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Czy w miejsce obecnej siedziby Elkom Trade S.A. powstanie nowoczesne osiedle? Sąsiadom się to nie podoba

  • 12 września 2022 at 17:05
    Permalink

    W Elkomie była… GALWANIZERNIA! To nie przeszkadzało sąsiadom? 🙂 Bloki są bardziej trujące?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.