Kary dla kierowców dwukrotnie wyższe

Obowiązujące od 17 września 2022 roku zmiany w ruchu drogowym dotyczą m.in. złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Mandat drogowy będzie w tym przypadku dwukrotnie wyższy.

Wykroczenia, które podlegać będą „recydywie” to: przekroczenie dopuszczalnej prędkości (powyżej 31 km/h), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe wyprzedzanie i wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła. Zmieniają się także ilości punktów karnych nakładanych przez służby za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podało, że z dniem 17 września 2022 r. wszedł w życie drugi etap nowelizacji przepisów przyjętych w 2021 roku, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od tego dnia obowiązuje nowy sposób kasowania zgromadzonych punktów. Obowiązywać one będą przez dwa lata na koncie kierowców popełniających wykroczenia, a nie jak dotychczas przez rok. Zniesione zostały również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Kosztowna recydywa

Zastosowanie, w przypadku najbardziej poważnych wykroczeń, skutkujących poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie mieć tzw. recydywa. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o: 31 -40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / recydywa: 1.600 złotych; 41 -50 km/h – pierwszy raz: 1.000 złotych / recydywa: 2.000 złotych; 51 -60 km/h – pierwszy raz: 1.500 złotych / recydywa: 3.000 złotych; 61 -70 km/h – pierwszy raz: 2.000 złotych / recydywa: 4.000 złotych; 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2.500 złotych / recydywa: 5.000 złotych

Nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć również takich wykroczeń, jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1.500 złotych / recydywa: 3.000 złotych; złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1.000 złotych / recydywa: 2000 złotych; wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1.500 złotych / recydywa: 3.000 złotych; niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1.500 złotych / recydywa: 3.000 złotych; omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1.500 złotych /  recydywa: 3.000 złotych; wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2.000 złotych / recydywa: 4.000 złotych; wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2.000 złotych / recydywa: 4.000 złotych; prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2.500 złotych /  recydywa: 5.000 złotych.

Punkty znikną po dwóch latach

Z dniem 17 września w życie weszło także nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Największą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki wymienione w rozporządzeniu dotyczącym wysokości grzywien nakładanych w formie mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń.

Należy pamiętać, że w przypadku szczególnie poważnych sytuacji policjant może skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd. W przypadku ukarania przez sąd grzywna może wynieść nawet 30.000 złotych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.