Jak inwestować w akcje i na co powinieneś uważać?

Inwestowanie w akcje jest jedną z najpopularniejszych opcji inwestycyjnych na giełdzie dla uczestników o każdym poziomie kapitału i doświadczenia. Pierwsi inwestorzy są często przyciągani przez materiały reklamowe, które mówią o niskim ryzyku i wysokich zyskach.

Dywidenda za posiadanie akcji giełdowych

Możliwość otrzymywania dywidend jest dodatkową zachętą, która tworzy efekt zwiększonej rentowności papierów wartościowych, inwestuj z Saxo jeżeli chcesz sprawdzić, które firmy wypłacają dywidendę. Osoby, które oczekują, że będą zarabiać na akcjach, powinni zrozumieć, że sukces przy jednorazowej selekcji aktywów i niesystematycznym podejściu do zarządzania portfelem jest niemożliwy. Aby rzeczywiście zrealizować swoje cele inwestycyjne, konieczne jest zastosowanie dobrze dobranej strategii.

Rodzaje strategii inwestowania w akcje

Inwestowanie w akcje może rozwiązać wszystkie rodzaje celów inwestycyjnych. Ponieważ cele inwestorów są bardzo zróżnicowane, istnieje również wiele strategii obrotu tymi aktywami. Aby nieco usprawnić informacje i ułatwić handlowcom wybór, są one zwykle klasyfikowane według kilku kryteriów:

Pożądany zysk i akceptowalny

poziom ryzyka

Zgodnie z tą klasyfikacją strategie agresywne dążą do osiągnięcia zysków powyżej 50% rocznie przy wysokim (często bliskim 90-100%) ryzyku. Strategie umiarkowane mają na celu osiągnięcie bardziej odpowiedniego zwrotu na poziomie 20-45% i ograniczonego ryzyka poprzez inwestowanie w wiarygodne aktywa. Strategie konserwatywne są odpowiednie dla inwestorów, dążących do uzyskania zwrotu na poziomie 10-20% rocznie i praktycznie pozbawionych ryzyka inwestycji.

Podejście do zarządzania kapitałem na rynku akcyjnym

Zarządzanie kapitałem podczas handlu można wykorzystać do rozróżnienia strategii dla handlu indywidualnego i zarządzania aktywami. Te pierwsze mogą przynieść wyższe zyski ze względu na niższe koszty i szerszy wybór instrumentów inwestycyjnych, ale wymagają czasu i pewnego poziomu wiedzy i/lub doświadczenia. Te drugie są bardziej wyważone w doborze aktywów, aby uzyskać wysokie prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku, przy jednoczesnym obniżeniu stóp zwrotu poprzez dodatkowe opłaty.

Utworzenie portfela inwestycyjnego

Strategie dla inwestorów pasywnych zakładają jednorazowe utworzenie portfela, a następnie okresowe zarządzanie jego strukturą. W przypadku strategii dla aktywnych inwestorów struktura koszyka aktywów może ulegać istotnym korektom w okresie inwestycji. Transakcje papierami wartościowymi są znacznie częstsze i mają zwykle nieregularny charakter, reagując na zmiany warunków rynkowych lub inne czynniki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *