Nowy Wielki Kryzys. Oblicza, przebieg i skutki pandemii. Ważna konferencja międzynarodowa w ostrowieckiej akademii

Zanosi się na to, że na Ostrowiec Świętokrzyski zwrócone będą oczy naukowców z całej Polski i nie tylko. W dniach od 13 do 14 października w AkademiiNauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nowy Wielki Kryzys. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19”. To pierwsza taka konferencja, podczas której świat nauki w naszym kraju tak wnikliwie pochyli sie nad analizą przyczyn i skutków światowej zarazy.
Jak podkreśla rektor ostrowieckiej uczelni Paweł Gotowiecki, naukowcy przedstawią wielowątkowość kryzysu wywołanego pandemią, która zmieniła świat nie tylko w wymiarze opieki zdrowotnej, ale także w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej. Zasięg przestrzenny, liczba zarażonych i zmarłych, czas trwania oraz długofalowe skutki pandemii porównywalne są z Wielkim Kryzysem z lat 1929-1933. Uzasadnione więc staje się mówienie o pandemii jako o zdarzeniu makrosystemowym.
Organizatorzy konferencji zaproponowali tematykę, jaka będzie poruszana na konferencji. Wątki medyczne związane będą z aktualną wiedzą medyczną na temat wirusa SARS-CoV-2 i trudnościami pielęgnacyjnymi i terapeutycznymi pacjentów zakażonych wirusem. Oceniona zostanie rola WHO i światowego systemu ochrony zdrowia wobec pandemii, a także omówione systemy ochrony zdrowia wobec pandemii w wybranych państwach świata. Oczywiście, nie zabraknie tematów związanych ze szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2, stanem badań, produkcją i dystrybucją szczepionek, rodzajem szczepionek, uszkodzeniami poszczepiennymi i niepożądanymi zdarzeniami poszczepiennymi. W tym dziale konferencji będzie także mowa o dystrybucji szczepionek w krajach biednych i rozwijających się. Naukowcy porównają również sposoby przeciwdziałania pandemii i epidemii w historii. Odpowiedzą też na pytanie, czy telemedycyna jest szansą, czy też złem koniecznym.
Wątki ekonomiczne dotyczyć będą krótko i długoterminowego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę światową i jej oddziaływaniu na gospodarki poszczególnych państw, globalne łańcuchy dostaw. Mowa będzie o modelach matematycznych pandemii, doświadczeniach pomocowych wybranych państw w zakresie przeciwdziałania pandemii, zmianach na rynku pracy wywołanych pandemią. Oczywiście, nie zabraknie tematów, dotyczących rosnącego obciążenia długiem państwowym.
Wątki polityczne i prawne związane będą z wpływem pandemii na prawo krajowe, międzynarodowe, unijne; z lockdownem, stanem wyjątkowym, a także strategiami walki z pandemią. Naukowcy pochylą się nad udziałem sił zbrojnych wybranych państw w walce z pandemią, zarządzaniem kryzysowym w obliczu pandemii. Ciekawie zapowiada się omówienie wpływu pandemii COVID-19 na kształt ładu światowego i architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, pandemii jako katalizatora de globalizacji, elementu wojny informacyjnej i potencjalnej broni biologicznej.
Tematyczne wątki społeczne konferencji dotyczyć będą aspektów socjologicznych i psychologicznych społeczeństwa doby pandemii, edukacji powszechnej, przestrzeni kultury w dobie pandemii. Niezwykle ciekawie zapowiada się dyskusji wokół teorii spiskowych i niekonwencjonalnych narracje dotyczących wirusa SARS-CoV-2 i ich wpływu społecznego. Omówiona zostanie również korelacja między metodami przeciwdziałania pandemii COVID-19 a ograniczeniami swobód obywatelskich.
Wysokiej rangi konferencji dodaje fakt, że w jej radzie naukowej zasiadają naukowcy nie tylko z Polski, ale wręcz z całego świata – Brazylii, Gruzji, Grecji, Czech, Rumunii, Ukrainy, Bułgarii, Litwy, Serbii, Węgier, Nigerii. Organizatorami konferencji jest Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych, Międzynarodowy Uniwerystet Kaukaski w Tbilisi, Czerniowiecki Uniwerystet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danela Halickiego i Lwowska Akademia Medyczna im. Andreja Krupinskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *