Park Saletyński nadal jest porządkowany

Jeden z naszych czytelników zauważył, że na terenie ostrowieckiego Parku Saletyńskiego jest jeszcze mnóstwo połamanych gałęzi i drzew będących następstwem opadów ciężkiego, marznącego śniegu, które miały miejsce na przełomie marca i kwietnia tego roku.
– Niewątpliwie ów opad wyrządził duże szkody w zasobie drzewostanu na terenie miasta, w tym również w lesie komunalnym przy ul. Henryka Sienkiewicza – mówi Mariusz Kałuża, kierownik Referatu Ekologii UM w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przystąpiła do usuwania jego skutków. W pierwszej kolejności usuwane była drzewa powalone lub zagrażające bezpieczeństwu w ciągach komunikacyjnych, czy przy nieruchomościach i infrastrukturze wrażliwej.
Z terenu lasu komunalnego usuniętych zostało blisko 40 szt. drzew które mogły stwarzać zagrożenie dla korzystających z ciągu pieszego oraz drzew, które rosły przy nieruchomościach graniczących z lasem komunalnym. Prace porządkowe w głębi lasu są realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych wolnych mocy przerobowych, niestety konieczność ręcznego wykonywania prac i usuwania pojedynczych drzew powoduje, że tempo realizacji prac jest wolniejsze niż w przypadku, gdy takie zadanie realizowane jest z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego. Zakończenie prac porządkowych w lesie komunalnym planowane jest w roku bieżącym.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *