Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce

Takie przesłanie towarzyszyło obchodom Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Waśniowie. Salę Publicznej Szkoły Podstawowej wypełnili – dyrekcje, nauczyciele, pedagodzy oraz inni pracownicy szkół z terenu gminy Waśniów, a także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Rady Rodziców z każdej placówki. Był to wyjątkowy czas życzeń, gratulacji i wspólnego przeżywania tego niezwykłego święta. Gospodarzem uroczystości był wójt gminy Krzysztof Gajewski, który skierował do nauczycieli, pedagogów wiele ciepłych, pełnych życzliwości słów, dziękując za podejmowany codziennie trud pracy w zdobywanie wiedzy i kształtowanie postaw młodego pokolenia. Do życzeń i podziękowań przyłączyli się także – przewodniczący Rady Gminy Mirosław Chamera oraz radni – wiceprzewodnicząca Danuta Serwicka, Janusz Bugajski, Andrzej Ostatek i Małgorzata Ślusarz.  Święto stało się okazją do wręczenia nagród nauczycielom za zaangażowanie i ofiarną pracę, którego dokonał wójt Krzysztof Gajewski. Nagrody otrzymali – w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie: dyrektor Beata Cebula, wicedyrektor Mariusz Wojtachnio, Barbara Wojtachnio, Jolanta Loranty i Iwona Cichońska. W Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie – dyrektor Barbara Poreckowska, wicedyrektor Barbara Granat, Jolanta Czapla i Ewa Kaczmarczyk. W Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie – dyrektor Beata Wiącek oraz Anna Świątek, Paulina Mazur i Paulina Wilczyńska. W Publicznej Szkole Podstawowej w Boleszynie – dyrektor Mirosława Nowicka oraz Jolanta Misiurska, Anna Jabłońska i Elżbieta Stachurska. Wszyscy obecni nauczyciele otrzymali także kwiaty i słodkie upominki. Wśród gości byli także m. in.  emerytowana dyrektor PSP w Waśniowie Bożena Grzesik oraz Barbara Karwińska wieloletni emerytowany kierownik ówczesnego działu edukacji w Urzędzie Gminy, a także sekretarz gminy Joanna Zajączkowska, skarbnik Bogumiła Bugaj, dyrektor GOKiS Marzena Karcz i Katarzyna Wiśniewska, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Waśniowie. Podniosłym momentem podczas uroczystości była także oficjalna nominacja Beaty Cebuli na stanowisko dyrektora PSP w Waśniowie, którą wręczył wójt Krzysztof  Gajewski. Nowa pani dyrektor będzie prowadzić szkołę przez 5 lat.

  Spotkaniu towarzyszyła także krótka prezentacja multimedialna poświęcona inwestycjom oraz działaniom poprawiającym jakość bazy dydaktyczno – edukacyjnej szkół na terenie gminy realizowanych przez samorząd. Jak podkreślił wójt Krzysztof Gajewski placówki na ternie gminy są bardzo dobrze wyposażone, posiadają nowoczesną infrastrukturę na miarę XXI wieku, co wraz z pracą kadry nauczycielskiej przekłada się na dobre przygotowanie młodych ludzi do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych. Wójt K. Gajewski odniósł się także do aktualnej, trudnej sytuacji oświatowej. Po raz pierwszy w tym roku samorząd gminy do subwencji oświatowej będzie musiał dołożyć aż 4 miliony z własnego budżetu.

Obchody były okazją do wspomnień, wzruszeń, refleksji i humoru, o co zadbał gospodarz gminy. Atrakcją wieczoru był wspaniały koncert Chóru Nauczycielskiego „Coro Cantorum” działającego pod dyrekcją  Ewy Goworowskiej w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonawcy zabrali publiczność w niezwykłą podróż poprzez znane i lubiane utwory, włączając wszystkich do wspólnego śpiewania. Zwieńczeniem uroczystości był ogromny tort i odśpiewane tradycyjne „Sto lat” dedykowane wszystkim nauczycielom.

Organizatorami pięknej i podniosłej uroczystości były – sekretarz Gminy Joanna Zajączkowska oraz Katarzyna Wiśniewska, zaś o niezwykłą dekorację zadbała Stella Drożdżal  nauczyciel  PSP w Waśniowie.

Krzysztof Gajewski  wójt gminy Waśniów:   To wyjątkowy dzień w roku, w którym chcemy podziękować dyrekcjom, nauczycielom, pe dagogom, pracownikom szkól na terenie gminy Waśniów za ich codzienny trud i ofiarność w kształtowaniu wiedzy i postaw młodego pokolenia. Kierujemy  wyrazy uznania i życzymy dalszych sukcesów zawodowych, poczucia dumy i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz spełnienia osobistych marzeń     

 

           

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *