Bezpiecznie dla pieszych

W Mominie mieszkańcy już mogą korzystać z dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych. To efekt wspólnego działania samorządu gminy Waśniów i powiatu ostrowieckiego. Kilka dni temu wójt gminy Krzysztof Gajewski wraz z wicestarostą Andrzejem Jabłońskim odbyli wizytę roboczą na miejscu, zapewniając o dobrej, wzajemnej współpracy.

-Wspólnie z samorządem powiatowym zostały wykonane kolejne inwestycje na drogach powiatowych, na terenie gminy Waśniów. Te zadania dotyczą przejść przy Szkole Podstawowej w Mominie oraz Strażnicy. Są to najczęściej uczęszczane przejścia, w tym także przez dzieci i młodzież szkolną, co uzasadnia poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach – przyznaje wójt Krzysztof Gajewski.

Zadanie było realizowane w ramach programu rządowego RFRD dedykowanego wyłącznie zadaniom mających na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Pod uwagę brano najbardziej newralgiczne przejścia dla pieszych. Samorząd w gminie Waśniów wytypował dwa w Mominie – na drodze wiodącej do miejscowej szkoły. Zakres prac pierwszego skrzyżowania obejmował m. in. demontaż istniejącego oznakowania, możnaż oświetlenia przejścia dla pieszych i stref oczekiwania pieszych w postaci opraw oświetleniowych dedykowanych LED na nowych słupach oświetleniowych, po obydwu stronach przejścia dla pieszych wraz z zasilaniem elektrycznym z najbliższego słupa lub szafy. Wartość zadania to 94 580,000 złotych, w tym dofinansowanie z RFRD to 75 664,00 złotych, zaś wkład własny pokrywany solidarnie z budżetu gminy i budżetu powiatu po 9 458,00 złotych. Zakres prac drugiego zadania także obejmował demontaż istniejących oznakowania pionowego, montaż systemu aktywnego przejścia dla pieszych z inteligentnym systemem identyfikacji pieszych, ostrzegającym kierowcę o osobie poruszającej się i zbliżającej się do przejścia, montaż dodatkowych oświetleń, przebudowę chodnika na wysokości przejścia dla pieszych. Koszt zadania to 97 040,00 złotych, w tym dofinansowanie z RFRD 75 664,00 złotych, wkład własny gminy i powiatu po 9 704,00 złotych.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *