Sąd Gospodarczy odmawia wpisania członków rady! Walne zwołano z naruszeniem statutu!

W dniu 13 stycznia br. Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał orzeczenie, mocą którego odmówił dokonania wpisu członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” wyłonionych w oparciu o zebranie, które miało miejsce w dniach 24 i 25 listopada 2022 r. Tym samym Sąd odmówił także wpisu do rejestru osób delegowanych z grona Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółdzielni. Jak czytamy w treści wydanego postanowienia „…walne zgromadzenie spółdzielni  odbyte w dniach 24 i 25 listopada 2022 roku zostało zwołane z naruszeniem postanowień  § 22 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

– Orzeczenie to jasno pokazuje i jednocześnie rozwiewa wątpliwości co do legalności „przewrotu”, który nastąpił w dniu 28 listopada 2022 r.- mówi Ewa Żelazowska. Co prawda wspomniane orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne lecz na ten moment trudno nie zakładać, iż instancja odwoławcza nie potwierdzi takich ustaleń. Mamy świadomość, iż w okresie od 28 listopada osoby, które nazywają siebie Zarządem Spółdzielni podjęły wiele decyzji i wiele oświadczeń, które nie mają mocy prawnej. Co więcej w tej chwili wykonując czynności, jako Zarząd Spółdzielni osoby te po prostu łamią prawo gdyż nijak nie są prawnie umocowane do wyrażania woli w imieniu Spółdzielni. Co ciekawe są to te same osoby, które nam jako legalnemu Zarządowi łamanie prawa niejednokrotnie zarzucały.

 – Równolegle toczą się także inne postępowania mające na celu wyjaśnienie okoliczności dokonanego bezprawnego przewrotu w Spółdzielni- dodaje Magdalena Lis. Liczymy, że także i w tych sprawach niezwłocznie zapadną konkretne decyzje przywracające Spółdzielni normalność jak i legalne władze. Przypomnijmy, że m.in. na łamach Gazety Ostrowieckiej Zarząd Spółdzielni informował, iż zebranie które miało się odbyć w dniach 24 i 25 listopada nie jest walnym zgromadzeniem zwołanym w trybie określonym w statucie Spółdzielni. Pomimo tego grupie inicjatorów tego zebrania udało się wprowadzić w błąd wielu członków Spółdzielni, którzy na nie przybyli i wzięli w nim udział. Decyzja Sądu Rejestrowego na pewno cieszy i jednocześnie napawa optymizmem dla dalszych działań zmierzających do wyprowadzenia Spółdzielni z tej patowej i zarazem kryzysowej sytuacji.

Obecnie kierujący Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” zbierają na podpisy wśród spółdzielców z deklaracjami, że procedura zwołania walnego była właściwa, aby przygotować najprawdopodobniej odwołanie od decyzji.  To nieco zastanawiające bo przecież jeszcze w listopadzie, tak publicznie wypowiadał się na naszych łamach, jeden z ówczesnych kandydatów do Rady Nadzorczej, wskazując niezgodności zebrania ze statutem. 

– Teraz po ogłoszeniu nowej daty Walnego, nie rozesłano w ogóle zawiadomień do wszystkich członków choć tego wymaga statut- mówił na naszych łamach jeden z członków obecnej Rady Nadzorczej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *