Konwent Starostów na Krzemionkach

W gościnnych wnętrzach Muzeum Historyczno –Archeologicznego Rezerwatu Krzemionki odbył się Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego.

Zaproszonych gości z naszego regionu powitała starosta Marzena Dębniak, z udziałem wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego i sekretarza powiatu Łukasza Witkowskiego, podkreślając jego istotę, gdyż po raz pierwszy w obecnej kadencji, powiat ostrowiecki był gospodarzem Konwentu Starostów. Posiedzeniu przewodniczył starosta buski Jerzy Kolarz, zaś jego gościem  była Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Starosta Marzena Dębniak oceniła spotkanie pozytywnie. Konwent zdominowały sprawy dotyczące systemu zdrowia, w tym  finansowanie procedur szpitalnych.   

-Konwent to cykliczne posiedzenia starostów, w ramach dużej korporacji, jakim jest Związek Powiatów Polskich. Głównymi tematami, które poruszaliśmy, było: nowe  finansowanie procedur medycznych dla szpitali oraz omówienie procedur w zakresie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 roku, dotyczącego zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości, a jako starostowie nie mamy do tego narzędzi. Zajmowaliśmy się także omówieniem stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych  niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Chodzi tu o kwestię wynagrodzeń pracowników, uwarunkowanych nie wykształceniem, a pełnieniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku. Każdy powiat prowadzi szpital, stąd też wszędzie sytuacja jest trudna. W tym roku ostrowiecki szpital otrzyma środki za nadwykonania na poziomie 60 procent i to jest dobra informacja, gdyż przełoży się to na spadek zadłużenia, choć nie ukrywam, że lepiej byłoby gdyby było to sto procent. Ryczałt też jest o wiele większy niż w latach poprzednich. Jednak chcemy też wiedzieć w jakim kierunku mają zmierzać szpitale, bo to, że potrzebna jest reforma służby zdrowia wiemy od dawna, tylko nie wiadomo, który rząd i kiedy się na to zdecyduje. Cieszy mnie, że dzięki podejmowanym działaniom i inwestycjom ostrowiecki szpital podnosi jakość usług medycznych, a tym samym jest jednym z najlepszych szpitali powiatowych w naszym regionie, choć przed nami jeszcze wiele ciężkiej pracy  – mówiła starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, M. Kiebzak przedstawiła rozliczenie minionego roku, a także  plany finansowe na przyszłość, podkreślając znaczenie finansowania nadwykonań oraz zwrotu czynników korygujących, które podreperują szpitalne budżety. Starosta Marzena Dębniak przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą cztery lata pracy obecnego zarządu powiatu. Starostowie oraz przedstawiciele zarządów powiatów województwa świętokrzyskiego mieli  także okazję  po raz pierwszy po zrealizowaniu projektu, odwiedzić muzealną wystawę oraz unikatową kopalnię krzemienia pasiastego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *