Są Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Jakimi inwestycjami zainteresowany jest Ostrowiec Świętokrzyski?

Rusza nowy program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Przypomnijmy, że po dwóch latach pracy nad dokumentem i trwającymi od marca 2022 negocjacjach z Komisją Europejską ów program został przyjęty 7 grudnia ubiegłego roku. Na jakie środki może liczyć Ostrowiec Świętokrzyski w ramach nowego rozdania?
W jedności siła
Od dłuższego czasu jednym z najczęściej przewijających się stwierdzeń związanych z pozyskiwaniem środków jest Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy. Porozumienie 17 gmin ma na celu skuteczniejsze i kompleksowe sięganie po fundusze unijne.
– Miejski Obszar Funkcjonalne Miasta Północy przygotowuje obecnie strategię zintegrowanych inwestycji terytorialnych, nad którym pracuje lider porozumienia, czyli Gmina Skarżysko Kamienna – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. W przeciągu najbliższych 2-3 tygodni rozpocznie się etap konsultacji. W ramach tego zadania wydzielamy duży projekt obejmujący wszystkie 17 gmin tworzących MOF. Jego łączna kwota wynosić będzie ponad 150 milionów złotych, z oczekiwaną wartością  dofinansowania na poziomie 116 milionów zł. Dofinansowanie trafi do poszczególnych samorządów, jeżeli projekt przejdzie etap konkursowy, w zależności od ilości mieszkańców w danej gminie.
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski liczy na kwotę 25 -26 milionów złotych. W ramach dużego projektu, który nosi nazwę „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny” zaplanowane są różne działania we wszystkich gminach związane przede wszystkim z ruchem turystycznym, ale nie tylko.
– Jako Gmina Ostrowiec Świętokrzyski planujemy m.in. modernizację Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Obecnie w fazie końcowej opracowywania jest program funkcjonalno -użytkowy niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania.
Pierwszy konkurs w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Świętokrzyskiego dla obszarów funkcjonalnych planowany jest na III -IV kwartał 2023 roku. Najpierw MOF musi opracować strategię, która powinna być uzgodniona i zaopiniowana przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.
– Ta procedura jest o tyle niespotykana, że najpierw gminy MOF muszą tę strategię uchwalić, a dopiero później zostaje ona przekazana do zaopiniowania do instytucji zarządzającej – wyjaśnia wiceprezydent
Strategię musi zaopiniować również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a to z tego względu, że zostaną wydzielone dwa projekty dla Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie mobilności miejskiej i adaptacji do zmian klimatu Zadania te będą realizowane, o ile uzyskają wsparcie, z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Dominik Smoliński, wiceprezydent miasta: -W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy wydzielamy duży projekt obejmujący wszystkie 17 gmin go tworzących. Jego łączna kwota wynosić będzie ponad 150 milionów złotych, z oczekiwaną wartością dofinansowania unijnego na poziomie 130 milionów zł.

O co będziemy jeszcze aplikować?
W strategii pojawią się też projekty przewidziane do realizacji za pomocą innych środków unijnych przeznaczonych dla województwa świętokrzyskiego, jak również środków krajowych.
– Są to przede wszystkim zagadnienia związane z Europejskim Funduszem Społecznym i szeroko pojętą edukacją –stwierdza wiceprezydent. Postawimy na naukę takich przedmiotów, jak matematyka czy języki obce. Ujmiemy w zadaniu też specjalistyczne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby Centrum Rozwoju Lokalnego bezpośrednio współpracowało ze szkołami podstawowymi będąc podmiotem, który będzie koordynował działania i projekty edukacyjne. Z dofinansowania w ramach EFS będzie również mógł skorzystać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z uwzględnieniem np. tworzenia mieszkań chronionych i wspomaganych organizowania lokalnej społeczności. W ramach Funduszu EuropejskiegoRozwoju Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim mają być realizowane zadania związane m.in. z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.
– Z uwagi na zapisy FES 2021 -2027 będziemy mogli ubiegać się o zwrotne pożyczki z możliwością umorzenia do 50% co do wartości całego zadania – słyszymy. Planujemy również przedsięwzięcia związane z rewitalizacją chociaż w tym przypadku na całe województwo zagwarantowano kwotę jedynie ponad 20 milionów euro na ten cel.Co do mobilności miejskiej OstrowiecŚwiętokrzyski chce skupić się na rozwoju dynamicznej informacji pasażerskiej, budowie ścieżek rowerowych, przebudowie przystanków i związaną z tym wymianą wiat przystankowych,jak również wyznaczaniem stref parkowania.
Będziemy również wnioskować o realizację projektów związanych z zielono – niebieską infrastrukturą, czego przykładem może być przebudowa i modernizacja Rynku, jak również przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin. Co do działań rewitalizacyjnych jesteśmy przygotowani z kilkoma projektami związanymi chociażby z przebudową Centrum Aktywności Obywatelskiej czy przebudową części podziemnej Ostrowieckiego Browaru Kultury, ale także modernizacją budynków komunalnych. Licząc na jeszcze unijne środki mamy też gotowe zadania związane z oświetleniem miejskim, gdzie chcielibyśmy wymienić ponad 3.000 źródeł oświetlenia ulicznego. Będziemy również planowali zwiększenie odzyskiwania energii w budynkach użyteczności publicznej, gdzie obok instalacji fotowoltaicznych obecnie budowanych, będziemy się starali wprowadzać też pompy ciepła.
Trzeba wiedzieć, że fundusze europejskie zakontraktowano w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na: projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR, projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR. Środki unijne wdrażane w latach 2021 -2027 w ramach programu regionalnego skierowane będą przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć będą przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym. Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Są Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Jakimi inwestycjami zainteresowany jest Ostrowiec Świętokrzyski?

  • 22 lutego 2023 at 11:53
    Permalink

    Ile razy będziecie upiększać ten Gutwin? Ja wiem ze kasa się należy i trzeba ją wy korzystać ale myślę że znalazłoby się parę innych rzeczy. A tak na marginesie… Co z dworcem kolejowym? Bo za chwilę nie będzie już co remontować… Kogoś bym bym za to( za wiadomo co powiesił)

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *