Powstaje nowa droga na „trzecią bramę” huty

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa dwóch publicznych dróg gminnych w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy Ps. “Szary” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim. To ważna realizacja nie tylko dla funkcjonowania Celsy „Huty Ostrowiec”, ale szansa na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Wartość zadania to 20.787.000 zł, z czego 6.987.105 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
– Ta realizacja to bardzo ciekawy przykład połączenia inwestycji drogowej z otwarciem terenów inwestycyjnych – mówi prezydent Jarosław Górczyński. To kolejny obszar po Kompleksie Obszarów Inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej, który to miasto zrealizowało z pozytywnym skutkiem. Na greenfieldzie powstały już pierwsze zakłady produkcyjne. Teraz nie dość, że przygotujemy drogę do tzw. „trzeciej bramy” Celsa Huta Ostrowiec, to otworzymy trzy działki na potrzeby przemysłu.
Ostrowiecki samorząd w tym terenie posiada działki o pow. 4,5 ha, 3,9 ha oraz 1,3 ha, zaś sama realizacja drogowa polega na budowie drogi publicznej o łącznej długości ok. 1,935 km, składającej się z dwóch odcinków: pierwszy z nich o długości około 0,961 km połączy ulicę Samsonowicza z ulicą Antoniego Hedy ps. „Szary” (dawna ul. J. Gulińskiego), zaś drugim będą stanowić drogi publiczne gminne o długości około 0,974 km okalające tereny inwestycyjne, ze skrzyżowaniem i wyprowadzeniem odnogi w kierunku południowym (od ul. Samsonowicza).
– Prace już trwają, a na miejscu jest sporo ciężkiego sprzętu- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Usunięto już wcześniej warstwę humusu, wykarczowano drzewa. Widzimy już spore zainteresowanie tym obszarem ze strony przedsiębiorców. Jedna z naszych działek w tym obszarze, którą wystawiliśmy do sprzedaży za 160 tys. zł, sprzedaliśmy za ponad 300 tys. zł. Nie zapomnijmy, że w tej lokalizacji już funkcjonuje wiele firm, dla których nasza inwestycja poprawi warunki pracy. Ostatnie przetargi pokazują. że przedsiębiorcy chcą inwestować w Ostrowcu Świętokrzyskim i chcą kupować ziemię pod rozwój swoich firm.
Termin zakończenia zadania to 620 dni od dnia podpisania umowy, tj. 2.08.2024 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *