Bułgarski kierowca bez zezwolenia na na wykonywanie transportu

Ważnego zezwolenia na wykonywanie transportu nie miał kierowca bułgarskiej ciężarówki, zatrzymanej przez inspektorów świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Mężczyzna, który kierował zespołem pojazdów jadącym z Turcji, w trakcie kontroli okazał zezwolenie kr-3, ale in blanco. Przedstawiony dokument, dający prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu, miał jedynie pieczątkę z danymi przewoźnika wykonującego transport. Pozostałe wymagane informacje, takie jak numery rejestracyjne, daty pierwszego przekroczenia granicy RP, kraju załadunku i rozładunku oraz ilości przewożonego towaru nie były uzupełnione. Przez to zezwolenie mogło być wykorzystane wielokrotnie. Kontrola wykazała też, że mężczyzna nie ma aktualnego wymaganego szkolenia dla kierowców przewożących rzeczy. Jego termin ważności upłynął 26 listopada 2021 r. W tym przypadku zespół pojazdów został skierowany na wyznaczony parking strzeżony do czasu okazania prawidłowo wypełnionego zezwolenia i wpłacenia kaucji. Wobec przewoźnika i kierującego operacjami transportowymi zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karami pieniężnymi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *