W czwartek pogrzeb dr Bożeny Zboiny, byłej rektor ostrowieckiej uczelni

Pogrzeb zmałej dr hab., profesor ANSG Bożeny Zboiny odbędzie się w najbliższy czwartek, 27 kwietnia. O godz. 13.30 w Kaplicy Kościoła pw. Matki Odkupiciela na Rosochach rozpocznie się modlitwa różańcowa, a o godz. 14 msza pogrzebowa, po której Ciało zostanie złożone na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Św.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. Bożeny Zboiny, profesora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego, magister zdrowia publicznego i licencjata położnictwa.
Prof. B. Zboina urodziła się w 1966 roku, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz gerontologii i opieki długoterminowej. Stopień doktora uzyskała w 2005 roku na Wydziale Nauk Społecznych KUL w Lublinie, a stopień naukowy dr hab. w 2010 roku na Uniwersytecie Katolickim w Rużemberku. Od 2002 roku pracowała w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (obecnie Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego) – najpierw jako asystent, a później adiunkt i profesor. W latach 2005 –2007  była prodziekanem Wydziału Pielęgniarstwa, w latach 2007 –2010 kierownikiem katedry pielęgniarstwa. Od latach 2010 –2013 i 2015 była rektorem WSBiP, a od 2015 do 2019 roku kierownikiem katedry pielęgniarstwa. W 2019 roku została prodziekanem Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Prof. Bożena Zboina do 2021 roku była kierownikiem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w ostrowieckim szpitalu. Była autorka i współautorką wielu artykułów naukowych, rozdziałów w monografii i książek oraz redaktorem czasopisma „Polish Journal of Health and Fitness”, członkiem towarzystw naukowych – Rady ds. współpracy i rozwoju kadr przy Państwowym Zakładzie Higieny, przewodniczyła także Radzie Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była niezwykle zaangażowana w działania na rzecz poprawy zdrowia w regionie świętokrzyskim.
Organizowała ogólnopolskie konferencje naukowo – szkoleniowe „Ostrowieckie Dni Promujące Zdrowie. Była autorem i koordynatorem programów zdrowotnych – skierowanego do kobiet w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi w powiecie ostrowieckiego pn „Podaruj sobie zdrowie” oraz do osób niepełnosprawnych „Aktywna jesień w mieście”. Była także członkiem i ekspertem wielu organizacji m.in. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Koncentrowała swoje działania na pracy wokół problematyki zdrowia, edukacji, prewencji chorób, systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej. Prowadziła także badania dotyczące wpływu czynników społeczno – demograficznych i stylu życia kobiet na ryzyko chorób cywilizacyjnych. W kręgu zainteresowań profesor była tez polityka senioralna i gerontologia.
Profesor Bożena Zboina była niezwykłym człowiekiem, pełnym zrozumienia i empatii, szczególnie dla ludzi zmagającymi się z problemami starości. Jej śmierć to ogromna strata dla środowiska naukowego naszego regionu. Łączymy się w smutku z Najbliższą Rodziną.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *