Sąd rozpatrzy zażalenie prezydenta

Wiemy już, że w dniu 7 czerwca 2023 r., Sąd Rejonowy w Katowice Wschód rozpatrzy zażalenie na zawieszenie w obowiązkach Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przypominamy, że w dniu 4 kwietnia 2023 r. mecenas Beata Woch złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Zażalenie obejmuje też wniosek o wstrzymanie wykonalności postanowienia prokuratury co do zawieszenia w pełnieniu funkcji prezydenta miasta.

Zażalenie zostało złożone w stosunku do wszystkich zastosowanych przez prokuraturę środków zapobiegawczych. Obejmuje ono zatem zawieszenie w pełnieniu funkcji prezydenta, poręczenie majątkowe w kwocie 200 tys. złotych, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i dozór policji.

-Obrona domaga się uchylenia tych środków w całości –mówi mecenas Beata Woch. We wniosku wnoszę także o wstrzymanie wykonalności decyzji prokuratorskiej, gdyż postanowienie o zawieszeniu w czynnościach jest wykonalne natychmiast. Przypomnę, że Sąd Rejonowy Katowice -Wschód i Sąd Okręgowy w Katowicach nie zgodziły się na zastosowanie tymczasowego aresztu, a przecież przesłanki do stosowania aresztu są tożsame z przesłankami do stosowania innych środków zapobiegawczych

Prokuratura postawiła Jarosławowi Górczyńskiemu pięć zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych o łącznej kwocie 40 tys. złotych. Prokuratura domagała się tymczasowego aresztowania podejrzanego, jednak sąd się na to nie zgodził. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych, poręczenie majątkowe w kwocie 200 tys. złotych oraz zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu i dozór policji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *