Z klasą w Muzeum …

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie wzięli udział w ciekawym projekcie: „ Z klasą w Muzeum”. Program edukacyjny skierowany jest do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, uczniów szkół podstawowych i jest całkowicie bezpłatny. Instytucją goszczącą uczestników było Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie. W ramach wyjazdu uczniowie wzięli udział w dwóch lekcjach muzealnych. Podczas pierwszego spotkania przewodnik omówił rolę i funkcje placówek muzealnych, zasady zachowania się na ekspozycjach i w pracowniach. Podczas zwiedzania wystawy wprowadzono elementy treningu uważności, kładziono nacisk na poszerzenie słownictwa związanego z kulturą ekspozycji. Uczniowiey poprzez kontakt z dawnymi domami dla lalek, szkołami, szpitalami poznawali nie tylko historię starych zabawek, lecz także dowiadywali się, jak dawniej ludzie mieszkali, pracowali, leczyli się i jak spędzali czas wolny. Druga lekcja muzealna połączona była z grą, która polegała na indywidualnej pracy z kartą-mapą. Przewodnicy opowiadali historie poszczególnych eksponatów, angażowali uczniów do rozważań o dawnych modach, gustach, przemianach społecznych i technologicznych, które znalazły odzwierciedlenie w dawnych zabawkach. Wizyta w stolicy nie mogła się odbyć bez lekcji historii. Wraz z przewodnikiem uczniowie szli szlakiem Powstania Warszawskiego, zatrzymali się pod Pomnikiem Powstania i Pomnikiem Małego Powstańca. Odwiedzili także stałą wystawę Spragnieni wolności poświęconą pamięci bohaterów zrywu z 1944 roku. Zwiedzanie Starego Miasta zakończono pod Kolumną Zygmunta. wycieczka była niezwykle atrakcyjną lekcją historii zapisanej na ulicach i placach Warszawy,
w jej pomnikach i muzealnych wystawach. Koordynatorem przedsięwzięcia, który zgłosił szkołę do programu „Z klasą w Muzeum”, była Stella Drożdżal, którą w funkcjach opiekuńczych i organizacyjnych wspomagały Iwona Cichońska, Maria Kurek, Katarzyna Ziejewska i Jolanta Loranty.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *