70 lat Koła Łowieckiego „Jarząbek”

Myśliwska brać świętowała  doniosły jubileusz 70-lecia istnienia Koła Łowieckiego Nr 1 „Jarząbek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Uroczystość zgromadziła nie tylko myśliwych i ich rodziny, ale też przyjaciół i sympatyków KŁ „Jarząbek”.

Jubileuszowe obchody rozpoczęto odsłonięciem i poświęceniem kapliczki św. Huberta oraz Mszą św. w leśnictwie Sadłowizna, przy dawnej leśniczówce, które poprowadził ks. Marek Dzióba, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza Królewicza. Jej autorem i pomysłodawcą jest były już  prezes KŁ „Jarząbek” Tomasz Marcinowski, który także wybrał lokalizację kapliczki, przy dawnym dworku, ufundowanym w 1925 roku, przez  hrabiego Wielopolskiego, późniejszej siedzibie leśniczego Sadłowizna. Kapliczkę św. Huberta  ufundowali  członkowie KŁ „Jarząbek”, a rzeźbę wykonał lokalny artysta z Dołów Biskupich, Władysław Gałka.

Wyjątkowego patosu obchodom nadawała obecność pocztu sztandarowego Koła, z utworzeniem ceremonialnego szpaleru oraz sygnalistów myśliwskich „Raróg”, którzy przygotowali muzyczną oprawę uroczystości, z odśpiewaniem hymnu Koła. Jego historię  zaprezentował prezes Tomasz Marcinowski. Koło Łowieckie  powstało na mocy uchwały Tymczasowej Kieleckiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej z 3 sierpnia 1953 roku, na bazie Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Liczyło ono 21 członków, zaś pierwszy zarząd tworzyli: Jan Arczewski -prezes, Maciej Morawiecki – łowczy, Karol Lirsz – skarbnik i Józef Brociek – sekretarz. Koło gospodarowało na terenie pięciu obwodów łowieckich, o powierzchni 25.500 hektarów w powiecie opatowskim. Pierwszy dzik w Kole został pozyskany w 1978 r., pierwszy jeleń byk – w 1983 r. Na przełomie lat 80 -tych i 90 -tych Koło organizowało polowania dewizowe na rogaczy. 30 maja 1987 roku Walne Zebranie Członków Koła uchwaliło jego nazwę „Jarząbek”. W 2000 r. Koło wydzierżawiło od Nadleśnictwa Ostrowiec gajówkę na terenie leśnictwa Sadłowizna, w której zorganizowano stanicę koła  – „Wacówka”. 15 listopada 2008 r. członkowie Koła ufundowali sztandar, który uroczyście został wręczony przez władze okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach, w osobach prezesa Rady Okręgowej – Tadeusza Fatalskiego oraz Łowczego Okręgowego Jarosława Mikołajczyka. Przez 70 lat funkcje prezesów w Kole pełnili: Jan Arczewski, Karol Lirsz, Tadeusz Kulczycki, Franciszek Duda, Jan Szczawiński, Zdzisław Rosowski, Zbigniew Szwed oraz przez siedem kadencji, do 2023 roku – Tomasz Marcinowski. Obecny zarząd tworzą: Dariusz Kutera – prezes, Janusz Wiśniowski -łowczy, Dariusz Czubala -podłowczy, Łukasz Białowąs – podłowczy, Kazimierz Karbowniczak – skarbnik i Anna Sałaga – sekretarz.  Koło liczy 56 członków.  Staż kandydacki odbywa dwie osoby. W Kole jest 40 selekcjonerów zwierzyny płowej, a jego członkowie  posiadają 31 psów myśliwskich. KŁ „Jarząbek” gospodaruje na terenie trzech obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 13 496 hektarów, w tym 5005 lasów. Obwody leżą na terenie trzech powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego oraz sześciu gmin: Kunów, Brody, Ożarów, Zawichost, Baćkowice, Iwaniska oraz dwóch Nadleśnictw: Ostrowiec Świętokrzyski i Łagów.

-Współpracujemy ze wszystkimi gminami w zakresie gospodarki hodowlanej, jak i szacowania szkód łowieckich. Każdy obwód posiada gospodarza i strażnika łowickiego. Gospodarka Koła oparta jest na zwierzynie grubej. Koło posiada 3,3 hektara poletek, w tym 2,2 hektara to poletko własne. Na terenie leśnym znajduje się  36 paśników dla zwierzyny płowej. Od kilku lat głównym zadaniem członków Kola jest ochrona w okresie wiosny i jesieni upraw rolniczych przed szkodami wyrządzanymi przez dziko żyjącą zwierzynę , głównie dziki. Szczególny nacisk kładziemy na przestrzeganie tradycji łowieckiej i zasad etyki – mówił Tomasz Marcinowski, prezes KŁ „Jarząbek”.

  Radość ze świętowania dzieli z członkami Koła zaproszeni goście m.in. Krzysztof Puchała, członek zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach, Robert Bąk – Łowczy Okręgowy ZO PZŁ w Tarnobrzegu, wicestarosta Andrzej Jabłoński, Joanna Majewska sekretarz gminy Zawichost, Adam Podsiadło nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Św., Mariusz Łata, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta, Mirosław Wasilewski kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej gminy Kunów, prezesi zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich – Eugeniusz Dreger KŁ „Dudek”, Artur Zając KŁ „Muflon”, Jerzy Pasternak KŁ „Dzik”, Piotr Płatek KŁ „Ponowa”, Krzysztof Skowronek KŁ „Góra Chełmowa”, Stanisław Gąsiennica, przewodniczący Komisji wyceny trofeów łowieckich w Kielcach oraz Andrzej Łada, fotograf, członek Klubu Kolekcjonera i krzewienia Kultury Łowieckiej PZŁ okręgu kieleckiego.

 Jubileusz był okazją do wręczenia  medali i odznaczeń. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Dariusz Kutera. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa otrzymała żona myśliwego, Justyna Białowąs. Złoty Medal za Zasługi dla Łowiectwa Kielecczyzny otrzymali: Kazimierz Karbowniczak, Jerzy Kosno oraz Szymon Lada. Srebrny Medal za Zasługi dla Łowiectwa Kielecczyzny otrzymali: Marek Barszcz, Dariusz Czubala, Marcin Gęsiarz, Robert Kuzka, Zbigniew Szwed i Dariusz Ziarko. Brązowy Medal za Zasługi dla Łowiectwa Kielecczyzny otrzymali: Łukasz Białowąs, Krzysztof Dudziński, Jacek Karbowniczak, Dariusz Kutera i Marek Kuzka. Medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnobrzeskiego” odznaczeni zostali: Dariusz Czubala i Tomasz Marcinowski. Członkowie Koła otrzymali także honorowe tytuły przyznawane uchwałą Zgromadzenia Członków KŁ „Jarząbek”. Złotego „Jarząbka” otrzymał Szymon Lada (50 lat członkostwa w Kole), srebrnego „Jarząbka” otrzymali: Antoni Bugajski, Jan Dąbrowski, Zbigniew Krzyżanowski i Roman Stachowicz (40 lat członkostwa). Brązowego „Jarząbka” otrzymał Jarosław Rybusiński (30 lat członkostwa). Przyznano także tytuły małżeństwom myśliwskim – Złote Gody (50 lat małżeństwa i 50 lat członkostwa w kole) ,  Państwo Zofia i Szymon Lada oraz Brązowe Gody ( 30 lat małżeństwa i 30 lat członkostwa w kole),  Państwo Danuta i Jarosław Rybusińscy.

Z okazji 70-lecia Koła został wydany Album pt. „Niezakończona historia” zawierający najważniejsze wydarzenia, tradycje, prowadzoną gospodarkę łowiecką  oraz przywołujący postaci wszystkich członków Koła.

Zwieńczeniem obchodów były życzenia i gratulacje składane przez uczestników. Duch radości, wzajemnej życzliwości oraz specjały kuchni myśliwskiej integrowały barć myśliwską, a echo dobrej zabawy roznosiło się po okolicy, w takt muzyki zespołu „Rytm”.    

fot. Andrzej Łada

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *