Urząd Stanu Cywilnego doczeka się modernizacji. Będzie nowa sala ślubów

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest na etapie wyboru podmiotu, który wykona program funkcjonalno-użytkowego na modernizację budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Obiekt odzyska dawną świetność, a nowością będzie dobudowana nowoczesna sala ślubów. Zadanie będzie finansowane w ramach programu Polski Ład, na który ostrowiecki samorząd zyskał 6,5 mln zł. Ta realizacja jest połączona z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Rudzkiej.
– Z uwagi na to, że jest to zadanie finansowane z Polskiego Ładu, postępowanie przetargowe w ramach tych dwóch zadań musi zostać połączone w jeden przetarg z podziałem na dwie części- wyjaśnia Dominik Smoliński, naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwsza część będzie dotyczyła budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Rudzkiej, zaś druga będzie wiązała się z rozbudową i przebudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach tego postępowania będziemy chcieli rozbudować budynek USC o całkowicie nową salę ślubów, a w dotychczasowej przygotować archiwum wraz z kompleksową obsługą interesantów. Zadanie ma uwzględnić również przebudowę łazienek, budowę windy oraz przygotowanie pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze.
Obiekt zyska też nową elewację oraz zupełnie nowe zagospodarowanie terenu. Co ważne, decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musi być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
-Na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i przygotowanej dokumentacji ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe – wyjaśnia naczelnik Dominik Smoliński. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale także pozwolenie na budowę będą na bieżąco uzgadniane z konserwatorem zabytków.
***
Dworek Stanisława Saskiego, w którym mieści się USC, został najprawdopodobniej wybudowany w 1914 lub 1915 roku. W okresie międzywojennym, w latach trzydziestych, został sprzedany rodzinie Morawieckich – kuzynom Saskich. W czasach PRL mieściła się w nim Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1992 roku dworek od potomków właścicieli kupiła gmina Ostrowiec Świętokrzyski i urządziła w nim Urząd Stanu Cywilnego. Budynek był rozbudowywany tuż po wojnie i w latach dziewięćdziesiatych, kiedy wokół niego stanęły rzeźby antycznych postaci, wykonane przez uczniów Liceum Plastycznego w Kielcach, którego dyrektorem był ostrowczanin i dyrektor ostrowieckiego BWA Tadeusz Maj.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *