„Śladami wydarzeń i bohaterów – 160. rocznica Powstania Styczniowego”

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultur y i Sportu w Waśniowie podejmował szereg działań mających na celu upamiętnienie 160. rocznicy Powstania Styczniowego Celem zadania było upamiętnienie 160 rocznicy Powstania Styczniowego przez odniesienie się do lokalnych wydarzeń i postaci biorących udział w walce o odzyskanie niepodległości na terenie Gminy Waśniów i w najbliższej okolicy. Jednym z założeń projektu było przybliżenie historii kolejnych pokoleń rodziny Budziszów zaangażowanych w działania narodowowyzwoleńcze w naszym regionie.

Oprócz samej popularyzacji wiedzy historycznej naszym celem było włączenie lokalnej społeczności w obchody rocznicy Powstania w aktywny sposób poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w działaniach o charakterze kulturalnym, ale skupionym wokół tematyki powstańczej. Wszyscy chętni mogli aktywnie uczestniczyć w następujących działaniach:
1) Prelekcja „Śladami wydarzeń i bohaterów- 160. rocznica Powstania Styczniowego” Fakty i mity, Ludzie i zdarzenia, Okoliczności i przebieg. Prelekcja o Powstaniu Styczniowym na Ziemi Waśniowskiej i okolicach, Razem uczciliśmy 160. rocznicę jego wybuchu – Gloria victis!
2) Cykl spotkań i warsztatów edukacyjno-animacyjnych dla dzieci i młodzieży: Osoby prowadzące zajęcia zapoznały uczestników z tematyką Powstania Styczniowego poprzez przekazanie wiedzy, prezentację rekwizytów i włączenie ich w aktywne działania.
3 ) Spacery tematyczne „Powstanie Styczniowe na ziemiach Gminy Waśniów i okolic”- dla dzieci, młodzieży i dorosłych- 2 spacery do miejscowości: Nowa Słupia-Mirogonowice oraz Waśniów-Kunów-Grzegorzowice. Wydarzenia odbywał y się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Waśniów, Krzysztofa Gajewskiego.
Dyrektor Marzena Karcz oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Główny Księgowy Agnieszka Gryszka i Instruktor Małgorzata Nieckarz-Zapała odpowiedzialni byli za opracowanie wniosku projektowego, koordynację i realizację poszczególnych działań i etapów projektu oraz sporządzenie sprawozdań i dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji.
Do udziału w planowanych wydarzeniach w charakterze wykładowców i instruktorów merytorycznych GOKiS nawiązał współpracę ze znawcami tematu, historykami i regionalistami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań.
Na realizację zadania przeznaczono 13.136,45 z czego 10.000,00 to dotacja BN a 3.136,45 wkład własny GOKiS w Waśniowie.
Na wszystkie wydarzenia by ł wstęp wolny, obowiązywały wcześniejsze zapisy. Informacje o zrealizowanym projekcie znajdują się na stronie www.gokis.wasniow.pl

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *