Kunowski Serdeczniak integruje najmłodszych  mieszkańców

Tegoroczne ferie zimowe w Kunowie rozpoczął Kunowski Serdeczniak. Impreza zorganizowana była już po raz ósmy, a dedykowana  dzieciom z niepełnosprawnościami z terenu gminy.

Serdeczniak zgromadził wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę i rodzinną atmosferę. Imprezę otworzył burmistrz Kunowa Lech Łodej, wśród uczestników byli również  podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy w Dołach Biskupich, Dziennego  Domu Senior +, a także świetlic wiejskich w Kunowie i Kolonii Inwalidzkiej. Radość integracji dzielili z uczestnikami także – Piotr Bek, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni: Jadwiga Banasik, Renata Ćwiklińska, Barbara Domagała, Teresa Łucka, Jolanta Ożdżyńska, Joanna Potrzeszcz, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Paweł Gawron, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz kierownicy świetlic i domów wsparcia na terenie gminy Kunów – Katarzyna Orczyk, Edyta Kitowska, dyrekcje szkół w Janiku, Wymysłowie, Nietulisku Dużym oraz zaprzyjaźniona kadra ostrowieckiego Zespołu Szkół Specjalnych z dyrektor  Agnieszką Wziątek – Dryjas. Serdeczniak poprowadziła Ewa Gaj, dyrektor Miejsko -Gminnej Biblioteki w Kunowie.

Kunowski Serdeczniak wpisał się na stałe w kalendarz imprez gminy. Integruje nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami, ale także ich rodziny oraz podopiecznych innych placówek. Jak podkreślał burmistrz Lech Łodej to między innymi spełnienie oczekiwań tej grupy mieszkańców, które było efektem rozpoczęcia dialogu samorządu Kunowa z rodzicami osób niepełnosprawnych, czego nikt wcześniej nie robił.

-Na terenie naszej gminy mieszka około 20 rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Osiem lat temu chciałem poznać ich potrzeby i oczekiwania, czego wcześniej nikt z samorządu nie zrobił. Stąd też w naszych działaniach pojawiło się szereg propozycji dla dzieci z niepełnosprawnościami, ale też dla  innych środowisk potrzebujących wsparcia. Nasze działania pomocowe realizujemy poprzez dzienne domy dla seniorów i świetlice wiejskie dla dzieci. W perspektywie mamy utworzenie świetlicy w dworku w Chocimowie i budowę Domu Pomocy Społecznej w Karczmie Miłkowskiej – mówił burmistrz Lech Łodej.

 O oprawę muzyczną Kunowskiego Serdeczniaka zadbali: Piotr Skwarliński i Paweł Cieślik, a swoje talenty wokalne prezentowały: Maja Ożdżyńska i Ania Milewska. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy upominek w postaci kubeczka. Wzruszającym momentem podczas Serdeczniaka było wspomnienie Madzi Jedlikowskiej, która niedawno odeszła. Lokalny artysta Łukasz Pasternak dedykował jej swój wiersz, a także wystawę prac plastycznych, które towarzyszyły tegorocznemu Serdeczniakowi. Jak mówił burmistrz Lech Łodej, te gesty pokazują więzi, które tworzą się w społeczności i są niezwykłą inspiracją do kolejnych działań.

Lech Łodej burmistrz: Cieszę się, że już po raz ósmy możemy spotkać się, aby integrować się podczas wspólnej zabawy. Kunowski Serdeczniak to w naszej gminie duże wydarzenie, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, a będące tak naprawdę odpowiedzią na ich oczekiwania i potrzeby. Staramy się opiekować każdą grupą społeczną naszej gminy, poprzez szereg podejmowanych działań. To codzienna praca Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Senior +, czy też świetlic wiejskich dla naszych najmłodszych mieszkańców. Dzieci są także objęte opieką  w wakacje i ferie zimowe, czego wcześniej nie było. Myślę, że na nasze możliwości spełniamy wszystkie te oczekiwania różnych środowisk.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *