Sport i edukacja. Współpraca KSZO i KSZO 1929 z AZS ANSG (zdjęcia)

Doszło do zapowiadanego przez nas podpisania umów pomiędzy ostrowiecką Akademią Nauk Stosowanych, klubami KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski  oraz KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Umowy zakładają współpracę i wzajemną promocję. Współpraca sportowa i organizacyjna zakłada wspólną organizację imprez sportowych, seminariów i warsztatów dotyczących tematyki sportu, a także wzajemnej reklamy.

Uczelnia zobowiązała się w ramach współpracy, że zawodnicy ostrowieckich klubów będą mogli studiować nieodpłatnie w ANSG zasilając poszczególne sekcje AZS. Przypomnijmy, że na uczelni reaktywowano Klub Uczelniany AZS ANSG, który prowadzi cztery sekcje sportowe: piłkę nożną mężczyzn, siatkówkę kobiet, tenis stołowy i szachy.

Przyjęcie na studia dokonywać się będzie zgodnie z harmonogramem roku akademickiego, przy dopełnieniu wymaganych przez ANSG  procedur rekrutacyjnych i w oparciu o skierowanie podpisane przez osobę upoważnioną ze strony KSZO i KSZO 1929, stanowiące podstawę do zwolnienia studenta z opłaty rekrutacyjnej i opłat za studia. Przyjęcie na studia dotyczy pierwszego roku studiów I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, jeżeli studia na danym kierunku zostaną uruchomione bądź kolejnych lat studiów, jeżeli studia takie są prowadzone (przy spełnieniu kryteriów przenosin z innej uczelni bądź wznowienia studiów, wynikających z Regulaminu Studiów ANSG). Student skierowany na studia przez KSZO ma prawo ubiegać się o indywidualny program studiów, zgodnie z Regulaminem Studiów ANSG, jednocześnie jest zobowiązany do realizacji postanowień Regulaminu Studiów ANSG oraz programu studiów, zwłaszcza w kontekście przystępowania do egzaminów i zaliczeń oraz obowiązku napisania i złożenia pracy dyplomowej.

Student skierowany na studia przez KSZO zobowiąże się do reprezentowania Klubu Uczelnianego AZS ANSG w sportowych rozgrywkach akademickich. Udział w takich rozgrywkach będzie ustalony z władzami KSZO, w szczególności pod kątem kalendarza imprez sportowych oraz planów treningowych. Student skierowany na studia przez KSZO będzie także uczestniczył w działalności promocyjnej ANSG i Klubu Uczelnianego AZS ANSG.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *