Wiceprezydent Artur Łakomiec i Koalicja Tak! Dla Samorządu wygrali nieprawomocnie sprawę w trybie wyborczym

W dniu 2 kwietnia 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach zapadł nieprawomocny wyrok w trybie wyborczym z powództwa Komitetu Wyborczego Koalicja Tak! Dla Samorządu.

Sąd zakazał KW Perspektywa rozpowszechnianie materiałów wyborczych zawierających treści nieprawdziwe i szkalujące Wiceprezydenta Artura Łakomca, jak również nakazał sprostowanie tych treści oraz zapłacenie przez KW Perspektywa kwoty 2000 złotych na cel społeczny.

Sąd nakazał także KW Perspektywa zamieszczenie sprostowania w tej sprawie: na pierwszej stronie Echa Dnia oraz na pierwszej stronie Gazety Ostrowieckiej, na profilu uczestnika o nazwie „Perspektywa” na portalu społecznościowym Facebook.

Sprawa dotyczyła m.in. rozpowszechniania przez KW Perspektywa nieprawdziwych informacji poprzez używanie w materiałach wyborczych twierdzeń, że rządzący zastępca prezydenta nie pozwolił na zmiany w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich; że rady nadzorcze zostały rozbudowane w ostatnich dwóch – trzech latach; że w radzie jednej ze spółek miejskich zasiada adwokat prezydenta miasta, co wygląda, jakby miasto opłacało honoraria za obronę prezydenta; oraz, że możliwość kontaktu Artura Łakomca z prezydentami innych miast skutkuje możliwością wzajemnej wymiany na stanowiskach w radach nadzorczych na linii Ostrowiec – Starachowice.

Wyrok jest nieprawomocny, a złożenie zażalenia na postanowienie do Sądu Apelacyjnego w Krakowie zapowiedział Piotr Dasios, kandydat na prezydenta Ostrowca z KW Perspektywa. Jego zdaniem sąd uwzględnił mało istotne sprawy, nie odnosząc się do tego, że jest to kontynuacja władzy. Podkreślił, że sąd nie zakazał kolportażu gazetki.

W oświadczeniu, ogłoszonym po wydaniu wyroku, wiceprezydent Artur Łakomiec podał – w imieniu swoim oraz KW Koalicja Tak! Dla Samorządu – że w trybie wyborczym złożą kolejny wniosek do Sądu Okręgowego w Kielcach w związku z informacjami opublikowanymi na profilu Facebook Pana Piotr Dasiosa, ponieważ po raz kolejny wprowadzają one opinię publiczną w błąd. Wiceprezydent podkreślił, że Sąd Okręgowy uznał, że w części treści rozpowszechniane w gazecie KW Perspektywa są nieprawdziwe i muszą zostać sprostowane, natomiast co do pozostałych twierdzeń, zawarte w nich informacje mogą stanowić podstawę do wystąpienia przez osoby, których dobra osobiste zostały naruszone, na drogę sądową z powództwa cywilnego i w związku z tym rozważamy podjęcie w tym zakresie stosownych kroków prawnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *