Chyba zrezygnujemy z lądowiska na dachu szpitala?

Ministerstwo zdrowia wniosek ostrowieckiego szpitala, dotyczący budowy nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem medycznym oceniło pozytywnie i zakwalifikowało do podpisania umowy. Mówi się, że za kilka tygodni ministerstwo wezwie szpital do podpisania umów. Jednak to, czy zaplanowane lądowisko na dachu szpitala powstanie nie jest już tak pewne? Dlaczego? A no dlatego, że kosztorys całego zadania wyceniony został na 12,8 mln zł, dofinansowanie ministerstwa wynosi 5,9 mln zł, a do realizacji całego zadania szpital winien więc posiadać własne środki w kwocie 6,9 mln zł, których nie ma!

Rodzi się dylemat, bo z jednej strony w ciągu najbliższych dwóch lat szpital takich pieniędzy nie będzie posiadał, ale z drugiej strony z punktu widzenia potrzeb, zwłaszcza pomieszczeń dla SOR, taka okazja pozyskania dofinansowania może się nie powtórzyć. Szansą dla wsparcia dofinansowania mogłaby być dotacja ze strony samorządu województwa, gmin i miast w granicach powiatu ostrowieckiego i samego powiatu. Z brakującej kwoty około 7 mln zł wsparcie zewnętrzne musiałoby wynosić minimum 5 mln zł tak, aby ZOZ dołożył do brakującej kwoty nie więcej niż 2 mln zł.

-O ile nie zaistnieją warunki do wsparcia finansowego realizacji tego zadania, rekomenduję wycofanie się ZOZ z podpisania umowy ? doradza pełniący obowiązki dyrektora szpitala Jan Pawliński. ?Tym bardziej, że obowiązek posiadania lądowiska zostanie przesunięty na lata następne, bez określania ścisłego terminu.

Rozporządzenie ministra zdrowia nałożyło na szpitale obowiązek zapewnienia lotnisk lub lądowisk spełniających wymagania prawa lotniczego do l stycznia 2017 r. W przeciwnym razie SOR-y mogą zostać przekształcone w izby przyjęć i tym samym otrzymywać mniejsze kontrakty. Ministerstwo dopuszcza jednak funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego nie spełniającego tych wymagań, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uniemożliwia spełnienie wymagań.

Obecnie w Polsce na 220 SOR – ów 154 posiada lądowiska, a kolejne 37 szpitali ubiega się o wsparcie ministra zdrowia na ich budowę. Tam, gdzie nie jest możliwe wybudowanie lądowiska naziemnego, szpitale mogą się zdecydować na tzw. lądowisko wyniesione – zlokalizowane na dachu szpitala. Koszt wybudowania takiego lądowiska jest jednak czterokrotnie wyższy i wynosi 4- 8 mln. zł. Natomiast koszt wybudowania lądowiska naziemnego kształtuje się w granicach 1-1,8 mln zł. Dodatkowo roczny koszt przeglądu budowlanego lądowiska wyniesionego to kwota 30 – 60 tys. zł. W województwie świętokrzyskim funkcjonują 4 Szpitalne Oddziały Ratunkowe, które posiadają lądowiska dostosowane do całodobowego przyjmowania pacjentów. Znajdują się one w Kielcach, Końskich,. Starachowicach i Staszowie. Pozostałe szpitale, jak ostrowiecki, korzystają z miejsc do lądowania oddalonych od budynku szpitala, gdzie pacjentów dowożą specjalistyczne karetki. Najczęściej loty odbywają się w dzień.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2016 r. wykonano na zlecenie ZOZ w Ostrowcu Św. 13 transportów pacjentów do specjalistycznych ośrodków m.in. oparzeniowych, neurochirurgicznych itp. W tym czasie do SOR w Ostrowcu przekazano drogą lotniczą 4 pacjentów z nagłych zdarzeń i wypadków. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego wystosował pisma do ministerstwa zdrowia, odnośnie ustalenia obecnego stanu prawnego, dotyczącego obowiązku budowy lądowisk dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz planów dalszego funkcjonowania SOR-ów w szpitalach, które nie będą posiadały lądowisk w 2017 r.

W opinii ministerstwa, Szpitalny Oddział Ratunkowy jest zobowiązany posiadać lądowisko bądź lądowisko zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia bez korzystania ze specjalistycznych środków transportu sanitarnego. W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych wymagań dopuszcza się większą odległość oddziału od lotniska lub lądowiska pod warunkiem, że zostanie zabezpieczona specjalistyczna karetka transportu sanitarnego, a czas trwania transportu pacjenta do oddziału nie przekroczy 5 min. Trwają także prace nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym co być może pozwoli na funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych, przy których wybudowanie lądowiska jest ze względów architektonicznych niemożliwe, chociażby ze względu na  ścisłą zabudowę, czy liczne przeszkody terenu.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie informuje, że pozytywną opinię koncepcji budowy lądowiska dla ZOZ w Ostrowcu Św. otrzymała firma opracowująca projekt – WK Architekci, a zaproponowane rozwiązanie lokalizacji ponad dachem budynku szpitala spełnia wszystkie warunki dotyczące bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przez śmigłowce i stwarza najlepsze warunki do sprawnego transportu pacjentów. Budowa takiego lądowiska tzw. wyniesionego została zaproponowana na dachu budynku C. Co ciekawe, na wykonanie projektu firma WK Architekci podpisała umowę z ZOZ w Ostrowcu na kwotę 492 tys. zł. Szpital uregulował należności w wysokości 176 tys. zł. Niezbędna będzie więc ugoda z wykonawcą projektu, który jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle zostanie zrealizowany.

Przepisy stanowią, że w przypadku zlokalizowania lądowiska na terenie nieprzylegającym bezpośrednio do SOR ( transport pacjenta nie może przekroczyć 5 min.) należy zapewnić specjalistyczny środek transportu tj. karetkę wraz z obsadą. Przy lądowisku całodobowym (tego typu lądowisko jest wymagane dla SOR) karetka z osobą musi być dostępna cała dobę, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowego personelu oraz kosztami utrzymania karetki. Przy lądowisku naziemnym z uwagi na zamontowane systemy naprowadzające śmigłowce (wymóg dla lądowisk całodobowych) należy zapewnić brak osób postronnych na terenie- dodatkowe zwiększenie ochrony obiektu oraz zapewnić całodobową przejezdność dróg komunikacyjnych oraz czystość płyty lądowiska, co również wiąże się z dodatkowym personelem. Zgodnie z panującymi w Ostrowcu warunkami wiatrowymi oraz przepisami lotniczymi podejście śmigłowca musi odbywać się w kierunku ?pod wiatr?, co w przypadku lądowiska naziemnego jest bardzo trudne do wykonania z uwagi na znajdującą się na linii podejścia i odejścia wieżę kościelną. Dodatkowo w płaszczyźnie podejścia i odejścia śmigłowca nie mogą znajdować się żadne przeszkody terenowe w związku z czym większość parku pomiędzy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej, a terenem lądowiska należałoby usunąć, podobnie w przypadku lasu pomiędzy rozpatrywanym terenem, a Kolonią Robotniczą. Dwie działki znajdujące się w płaszczyźnie bocznej nalotu należą do osób prywatnych i na tych działkach również należałoby dokonać wycinki drzew.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *