Ostrowieckie Domy Pomocy Społecznej w prokuraturze

Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim podjęła prawomocnie zakończone postępowania sprawdzające, dotyczące ostrowieckich Domów Pomocy Społecznej. Nikomu nie postawiono zarzutów, wykonywane są czynności procesowe.
-Postępowanie dotyczące DPSu przy ul. Grabowieckiej zakończone prawomocnie, zostało podjęte w październiku 2016 r. -mówi Prokurator Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Cezary Skalmierski. Obecnie toczy się śledztwo z art. 231 par. 1 w związku z art. 12 Kodeksu karnego. Śledztwo toczy się w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów. Faza tego postępowania sprzed decyzji o podjęciu na nowo była fazą postępowania sprawdzającego, gdzie poza przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie pracuje się wyłącznie na dokumentach.
W sprawie DPS-u na os. Słonecznym śledztwo wszczęto w grudniu 2015 r. Prokurator referent sprawy podjął decyzję o umorzeniu z datą 30 czerwca 2016 r.
Ta decyzja została w trybie nadzoru uchylona.
-Obecnie dalej toczy się postępowanie w sprawie -dodaje Prokurator Rejonowy, C. Skalmierski. Wykonywane są czynności procesowe, zgodnie z decyzjami zawartymi w nadzorze instancyjnym.
Obie sprawy wybuchły, kiedy to w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawili się agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA zwróciło się do PCPR-u o dokumenty, celem ich analizy i weryfikacji. W końcowych dniach  października 2015 r. do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęły pisemne zawiadomienia, dotyczące podejrzeń popełnienia przestępstw w ostrowieckich DPS-ach. Były dwa takie zawiadomienia i oba były podpisane przez starostę ostrowieckiego.
W treści pierwszego zawiadomienia zasygnalizowane zostało podejrzenie zaistnienia nieprawidłowości związanych z działaniem kadry kierowniczej w DPS przy ul. Grabowieckiej. Miały one polegać na wydaniu przez ówczesnego dyrektora z mocą zarządzenia przepisu, który uprawniał pracowników i członków ich  najbliższych rodzin do bezpłatnego korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych. Zdaniem zawiadamiającego, utrudniło to nieskrępowane i w pierwszej kolejności, korzystanie z tychże zabiegów przez pensjonariuszy DPSu. Mogło również doprowadzić do niewłaściwego wykorzystania funduszy publicznych, z których opłacana była działalność DPSu, zwłaszcza w części dotyczącej pracowni fizjoterapii.
Przeprowadzono postępowanie sprawdzające. W dniu 13 listopada 2015 r. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Zdaniem prokuratora zajmującego się tą sprawą, opisane zachowanie nie zawierało znamion czynu zabronionego. Drugie zawiadomienie ? również sygnowane przez starostę ostrowieckiego ? dotyczyło DPSu na os. Słonecznym. W jego treści podniesione zostały podejrzenia być może przestępczego przekroczenia uprawnień przez dyrektora, poprzez wydanie zarządzenia o korzystaniu z zabiegów rehabilitacyjnych przez osoby nieuprawnione, w tym wypadku przez pracowników i najbliższych członków ich rodzin. Chodzi zatem o takie samo działanie, jakie podjął dyrektor DPS-u przy ul. Grabowieckiej.
W tymże drugim zawiadomieniu do prokuratury mowa jest także o usługach pralniczych. Zdaniem zawiadamiającego, przyjęty sposób rozliczania nie zawsze prowadził do prawidłowych ustaleń ilości wypranych elementów pościeli, a także terminowości i jakości świadczonych usług.

w

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *