Rusza najbardziej oczekiwana i największa inwestycja drogowa

W Urzędzie Gminy w Bałtowie została podpisana umowa na budowę około 28-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 754 od alei Jana Pawła II, poprzez ul. Bałtowską, gminy: Bałtów, Bodzechów do Czekarzewic w gminie Tarłów, pomiędzy: wykonawcą prac budowlanych firmą Skanska S.A., a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Od dziesięciu lat władze samorządowe Ostrowca i Bałtowa, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości upominali się o tę inwestycję. Zawiązał się nawet komitet budowy drogi w Bałtowie. Teraz stała się ona faktem. Za 2 -3 tygodnie rozpoczną się prace. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją ruchu podczas prowadzonych robót.
W tej historycznej dla gminy chwili uczestniczyli m.in. poseł Kazimierz Kotowski, marszałek województwa Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury UM Wojciech Siporski, dyrektor ŚZDW Damian Urbanowski, starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krzysztof Kowalski, wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn, dyrektor oddziału Skanska Piotr Justyna, przewodniczący społecznego komitetu Janusz Kozieł oraz radni i sołtysi gminy Bałtów.
Wszystkich powitał gospodarz spotkania wójt gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, który nie ukrywał zadowolenia z rozpoczęcia inwestycji, której największa część dotyczy gminy, zwracając uwagę na korzyści z niej wypływające w postaci rozwoju gospodarczego i turystyki.
Marszałek Adam Jarubas podziękował za zaangażowanie w prace przygotowawcze samorządowcom i mieszkańcom. Koszt inwestycji to około 92,8 mln zł. Droga będzie miała właściwe parametry, skrzyżowania i chodniki, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Koniec prac planowany jest na połowę czerwca 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *