KSZO z dziewięcioosobowym zarządem na czele z Piotrem Dasiosem

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego KSZO udzielono absolutorium zarządowi pracującemu w latach 2012-2016 i wybrano 9-osobowy zarząd klubu na najbliższą czteroletnią kadencję.
Prezesem został Piotr Dasios, który sprawuje funkcję sternika KSZO od lipca br. Wiceprezesami klubu będą tak, jak dotychczas: Piotr Węglewicz (ds. pływania i piłki wodnej), Łukasz Dybiec (ds. boksu), Mariusz Rokita (ds. piłki siatkowej) i Karol Szewczyk (ds. piłki ręcznej).
Członkami zarządu klubu zostali: Mariusz Łata, Łukasz Norowski, Tomasz Radowiecki i Grzegorz Bażant, któremu powierzono funkcję sekretarza.

dscf3069
W trzyosobowej komisji rewizyjnej będą pracowali: Jerzy Zajączkowski jako przewodniczący oraz Michał Broda i Arkadiusz Binensztok.
W komisji skrutacyjnej pracowali Jarosław Słodkiewicz, Eugeniusz Cioch i Wojciech Gawron, a komisji uchwał i wniosków Iwona Kosiorowska, Piotr Węglewicz i Jerzy Rutecki.
Zanim rozpoczęły się obrady minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego członka klubu, oddanego sercem kibica naszego klubu, Andrzeja Wójtowicza.
Sternicy klubu podziękowali na wsparcie prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosławowi Górczyńskiego, który obiecał, że w budżecie na 2017 rok znajdą się większe środki na sport. Podziękowania skierowano także do starosty powiatu ostrowieckiego, którego reprezentował zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju, Mateusz Czeremcha. Obradom przysłuchiwali się radni miejscy: Włodzimierz Sajda i Marcin Marzec. Na sali nie zabrakło także byłych prezesów klubu: Roberta Minkiny, Piotr Składanowskiego i Jarosława Kuby.
Piotr Dasios, nowy – stary prezes, podkreślił że prawie każda dyscyplina sportowa w klubie przeżywa problemy finansowe, ale ile pieniędzy nie przyniosłoby się do klubu, zawsze będzie ich mało, bo przecież rosną ambicje i aspiracje sportowców oraz oczekiwania kibiców. KSZO, to jednak jedna z najbardziej rozpoznawanych marek ostrowieckich w Polsce, sportowcy klubu wciąż odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej, a działacze, jak Piotr Węglewicz, Grzegorz Bażant, Mariusz Rokita i Łukasz Dybiec są cenieni w polskim sporcie i zasilają struktury sportowych związków centralnych.
(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *