?Wzór na konkurencję? wzorem na sukces

Według Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wzornictwo znacząco podnosi poziom obrotów przedsiębiorstwa. Design wraz z komunikacją wizualną odgrywają dużą rolę w rozwoju konkurencyjności, szczególnie na zagranicznych rynkach. Wpływają na innowacyjności i rozwój nowych produktów.
Komisja Europejska chce wspomóc rozwój innowacyjności przez design, upatrując w tym szansy na wzrost gospodarki. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznaje dofinansowania z Działania 1.4 Wzór na konkurencję, który można odnaleźć tu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy MSP, działające w ramach Inteligentnych Technologii Kreacyjnych (wzornictwa, gier i multimediów) w 5 województwach Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. Wsparcie będzie udzielna w zakresie przeprowadzenia innowacji wzorniczych. Ich początkiem będzie audyt wzorniczy oraz stworzenie strategii wzorniczej dla konkretnej firmy.

popw-1
Audyt wzorniczy
Audyt wzorniczy pozwala określić potencjał firmy i kierunków rozwoju wzornictwa przemysłowego. To podstawa opracowania spójnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, gwarantującej budowanie wyróżniającej się marki i wdrożenie innowacyjnych produktów. Rezultatem audytu jest raport omawiający strategiczne rekomendacje do wdrożenia.
W czasie audytu ocenia się:
?ofertę organizacji pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego,
?aktualną sytuację firmy i otoczenia konkurencyjnego (struktura i wykorzystywana technologia. oferta produktowa, komunikacja i strategia marketingowej, klienci, trendy rynkowe).
?potrzeby w zakresie zarządzania wzornictwem.
Dzięki temu otrzymujemy odpowiedzi na pytania:
?Czy produkt jest dobrze zaprojektowany?
?Jak znaleźć jego wyróżnik rynkowy?
?W czym konkurencyjny produkt jest lepszy?
?Jaki potencjał drzemie w naszym produkcie?
Strategia wzornicza
Po audycie firma otrzyma wsparcie na wdrożenie przygotowanej strategii, której rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Strategia zawiera rekomendacje odnośnie dalszych działań, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Określi także stan wzornictwa i wskaże ewentualne bariery w jego rozwoju. Powinna zawierać analizę SWOT. Na końcu powinna określać konkretne działania, niezbędne by zrealizować rozwój wzornictwa w firmie. To spoiwo oferty produktowej, technologii produkcji i strategii marketingowej. Umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej.
Korzyści
Działania związane z audytem i opracowaniem strategii przynoszą wiele korzyści gospodarczych. Przede wszystkim wzrasta konkurencyjność i umacnia się marka, co zwiększa dochody ze sprzedaży. Zwiększenie zasięgu rynnowego umożliwia zdobycie pozycji lidera. Wzrasta jakość oferowanych produktów, a sam zakład rozwija się i ma możliwość podjęcia działań B+R.
Ewa Guzek

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *