Celsa stawia na innowacyjność

Kolejna branża polskiego przemysłu skorzysta ze środków na wsparcie prac badawczych i rozwojowych.
Poznaliśmy wyniki I konkursu programu sektorowego INNOSTAL. Wśród projektów wybranych do dofinansowania, spełniających kryteria i minimalną liczbę punktów, są aż cztery z Celsy Huta Ostrowiec.
-Polskie huty i firmy z branży stalowej trzeba unowocześnić, korzystając z efektów pracy naukowców. W I konkursie programu INNOSTAL przeznaczyliśmy na ten cel ponad 130 mln zł, a planujemy ogłoszenie trzech kolejnych konkursów. Dzięki temu nasze firmy będą produkowały dużo nowocześniejsze, bardziej konkurencyjne cenowo produkty, w bardziej przyjazny dla środowiska sposób. Opracowane technologie znajdą zastosowanie m.in. w przemyśle kolejowym, budowlanym, energetyce i przemysłowym recyklingu -mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Program sektorowy INNOSTAL, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 r. Dedykowany przedsiębiorcom program jest jednym z 8 programów sektorowych uruchomionych przez NCBR w tym roku. Powstał na wniosek Hutniczej Izby Przemysłowo -Handlowej. Poza zwiększeniem liczby innowacji w sektorze stalowym ma się przyczynić również do zmniejszenia negatywnego oddziaływania firm z tego sektora na środowisko.
-Umożliwiamy i wspieramy rozwój sektora stalowego w oparciu o efekty prac badawczo -rozwojowych. Wspólnie z przedsiębiorcami stawiamy cele, których realizacja przyniesie korzyści nie tylko tej branży, ale całemu społeczeństwu. Opracowane dzięki środkom z programu INNOSTAL technologie i rozwiązania przełożą się zarówno na wyższą jakość produkcji, jak i na lepszą jakość życia Polaków -mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Budżet I konkursu INNOSTAL wynosił początkowo 120 mln zł, ale został zwiększony do 132 mln zł. Dzięki temu dofinansowanie w wysokości ponad 131,8 mln zł otrzyma 19 projektów stawiających na innowacyjne rozwiązania przedsiębiorstw z branży stalowej. Wśród nich znajdują się m.in. prace nad: technologią obróbki cieplnej poprawiającej jakość produktów kutych dedykowanych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych dla przemysłu energetycznego, technologią wytwarzania kształtowników nowej generacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, nowatorskimi, bezpiecznymi szynami kolejowymi, zwiększającą recykling odpadów kompozytowych technologią w zakresie wysokojakościowych surowców ze złomu ceramiki ogniotrwałej oraz efektywnym generowaniem energii elektrycznej z gazów odpadowych z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska.

W ramach programu sektorowego INNOSTAL planowane jest ogłoszenie jeszcze 3 konkursów. Kolejny konkurs, którego planowany budżet to 95 mln zł, zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 r.
Projekty Celsy Huta Ostrowiec wybrane do dofinansowania – spełniające kryteria i minimalną liczbę punktów 1.Innowacyjna technologia jakościowej obróbki cieplnej przeprowadzanej pionowo, umożliwiająca znaczącą poprawę parametrów procesu technologicznego oraz własności wytrzymałościowych produktów kutych dedykowanych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych dla przemysłu energetycznego ? 29.995.242,92 zł (koszt kwalifikowany projektu), 11.998.097,18 zł (rekomendowana kwota dofinansowania).
2.Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnych rozwiązań optymalizujących układ zasilania zespołu pieców elektrycznych dużej mocy wraz z instalacjami pomocniczymi kluczem do poprawy konkurencyjności produkcji hutniczej poprzez efektywne zarządzanie mocą bierną i jakością energii elektrycznej- 29.669.451,39 zł, 12.545.022,75 zł.
3.Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania kształtowników walcowanych na gorąco przy wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych w obszarze wytapiania, rafi nacji pozapiecowej stali oraz walcowania przy zmniejszonej liczbie klatek walcowniczych, 27.145.145,62 zł, 12.268.744,80 zł.
4.Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych, wielkogabarytowych płyt i prętów o zwiększonym poziomie twardości dzięki zastosowaniu znacząco ulepszonych procesów w zakresie krzepnięcia stali, kucia swobodnego oraz obróbki cieplnej, 25 945.176,25 zł, 10.378.070,50 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *