Bezpłatna pomoc prawna. Ochrona kobiet w ciąży

W 2017 r. Powiat Ostrowiecki kontynuuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.
W czterech punktach dyżurują prawnicy. Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37. Pozostałe dwa punkty zlokalizowane są na terenie gmin: Bałtów, Kunów i Waśniów.
W Ostrowcu porad prawnych w godz. 7.30 -11.30 udzielają adwokaci: Anna Orłowska ? Cholewińska, Konrad Rożek, Rafał Szeląg, Magdalena Szurek, Rafał Świstak, natomiast w godz. 11.30 -15.30 porad udzielają radcy prawni: Mariusz Grzesiak i Jakub Mazur.
W tym roku dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach Bałtów, Kunów i Waśniów prowadzić będzie Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie. Porad prawnych udzielać będą w gminach Bałtów i Waśniów radca prawny Tobiasz Stefaniec, a w gminie Kunów radca prawny Beata Warsińska ? Rożek.
W Bałtowie punkt czynny będzie w poniedziałek (od 8.00 do 12.00), w środę (od 12.00 do 14.00) i w czwartek (od 8.00 do 12.00). W Kunowie przy ulicy Warszawskiej 45B punkt będzie czynny przez cały roboczy tydzień ? w poniedziałek od 7.30 do 11.30, we wtorek od 11.30 do 15.30, w środę 7.30 do 11.30, w czwartek od 11.30 do 15.30, a w piątek od 7.30 do 11.30. Z kolei w Waśniowie (Rynek 24) punkt będzie prowadził porady prawne we wtorek (od 11.30 do 15.30), w środę (od 9.00 do 11.00) oraz w piątek (od 11.30 do 15.30).
Darmowa pomoc prawna na etapie przedsądowym obejmuje młodzież do 26 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantów, weteranów oraz ? co jest nowością w tym roku – kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Z tej formy pomocy mogą skorzystać także zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Osoby uprawnione do bezpłatnej pomocy prawnej mogą ją uzyskać w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *