O tym się mówi. Czy Zbigniew Duda zostanie odwołany ze stanowiska starosty?

Ostrowiec Świętokrzyski mówi już o tym od ponad tygodnia. Jak wiemy na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radna Agnieszka Rogalińska w imieniu klubu radnych z opozycyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym złożyła wniosek o odwołanie starosty ostrowieckiego, Zbigniewa Dudy.

Do najbliższej, kolejnej sesji, na której wniosek o odwołanie będzie głosowany, pozostało już co najwyżej dwa, trzy tygodnie. Życie polityczne nabiera rumieńców. Dochodzą nas wieści o spotkaniach na szczycie. Wielu zastanawia się, czy coś się zmieni, zwłaszcza że opozycja jest coraz bardziej krytyczna wobec władz powiatu, a przybywa środowisk narzekających na współpracę ze starostwem? Wszyscy chcieliby, by zamiast straty czasu na spory samorząd nareszcie zaczął rozwiązywać konkretne, palące problemy. Brak należytej woli współpracy między urzędami z ulic Iłżeckiej i Głogowskiego i wspólne przerzucanie się odpowiedzialności za wiele nierozwiązanych spraw jest już dla mieszkańców nie do zniesienia.
Dlaczego opozycja chce odwołać starostę? -Wniosek argumentujemy brakiem konkretnej wizji rozwoju powiatu ostrowieckiego, złym zarządzaniem jednostkami starostwa, wieloma procesami sądowymi i nieprawidłowościami spowodowanymi zwolnieniami funkcyjnych pracowników szkół i jednostek podległych starostwu, brakiem wizji na poprawę funkcjonowania szpitala powiatowego z ciągła rotacją jego dyrekcji, wreszcie brakiem wizji i doświadczenia w zarządzaniu, co skutkuje bardzo negatywnym odbiorem urzędu, jakim jest starostwo powiatowe ? argumentuje radna, Agnieszka Rogalińska.
Radni opozycyjni z KWW Jarosława Górczyńskiego mówią wprost, że szanują werdykt wyborczy i chcą, by starostą był nadal ktoś, kto reprezentuje zwycięskie w ostatnich wyborach do rady powiatu Prawo i Sprawiedliwość. Ich wniosek nie jest skierowany przeciwko temu ugrupowaniu, tylko przeciwko formie, sposobowi i stylowi zarządzania przez starostę Zbigniewa Dudę, który wyklucza brak woli współpracy z radnymi. Chętnie poparliby kandydaturę kogoś, kto uchodzi za takiego polityka PiS, który nie dąży do konfrontacji. Z kolei na konferencji prasowej starosta Zbigniew Duda, który w odpowiedzi na wniosek opozycji wyraźnie ożywił się medialnie, na przykładzie planowanych remontów ulicy Samsonowicza i Bałtowskiej, brak porozumienia zarzucał właśnie władzom miasta.  
Wniosek o odwołanie starosty, pod którym podpisało się dziesięciu radnych opozycyjnych, został złożony na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego Jerzego Brożyny i do biura rady. Teraz zajmie się nim komisja rewizyjna rady. Nie jest już żadną tajemnicą, że pod wnioskiem podpisali się radni: Agnieszka Rogalińska, Danuta Barańska, Mariusz Pasternak, Łukasz Dybiec, Paweł Górniak, Renata Ślusarz ? Magiera, Małgorzata Bień, Mariusz Wesołowski, Halina Sławek i Piotr Maj. Przypominamy, że taki wniosek o odwołanie starosty, zgodnie z ustawą, mogło złożyć  co najmniej sześciu radnych.
Do odwołania starosty naszego powiatu potrzeba głosów 14 z 23 radnych. Wszyscy zastanawiamy się, czy wniosek dziesięciu radnych opozycji poprze trzech radnych, którzy zostali kilka miesięcy temu wykluczeni z klubu Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie wiceprzewodniczący rady Grzegorz Kazimierski, Hubert Żądło i Krzysztof Huszaluk. Przypomnijmy, że stało się to po tym, jak z ich inicjatywy uchylono statut powiatu i de facto zlikwidowano funkcję etatowego członka zarządu powiatu dla protegowanego Platformy Obywatelskiej, Przemysława Cieleckiego. Opozycja liczy na ich poparcie przy głosowaniu nad odwołaniem starosty. Nieoficjalnie mówi się o tym, że za odwołaniem starosty podczas głosowania, które ma nastąpić na sesji po 30 dniach od daty złożenia wniosku, opowie się aż 16 radnych, choć jak zaznaczyliśmy do skutecznie złożonego wniosku potrzeba głosu 14 radnych.  Czas pokaże, czy tak się stanie, czy też rozmowy polityczne przyniosą zupełnie inne rozwiązania.
Przepisy stanowią, że rada powiatu, zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym, może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek o odwołanie starosty wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak, niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Odwołanie starosty jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “O tym się mówi. Czy Zbigniew Duda zostanie odwołany ze stanowiska starosty?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *