Gdzie szukać środków na przebudowę ulicy Samsonowicza?

Znów, jak bumerang wróciła kwestia poprawy nawierzchni ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Starostwo Powiatowe, które jest zarządcą drogi, upatrywało szans na wrzucenie inwestycji do programu rewitalizacji Gminy Ostrowiec i tam znalezienia pokrycia głównych kosztów przedsięwzięcia, ale takowy scenariusz wydaje się nierealny, gdyż zablokowałby możliwość wpisania do ostatecznego projektu Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a tym samym ubiegania się przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim o środki na drogi miejskie, mające chociażby za cel otwarcie komunikacyjne nowo zakupionych terenów inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej, czy długo oczekiwane powstanie łącznika ul. Furmańskiej z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi.
W powiecie pytają
DSC_1476W sprawie stanu jezdni ulicy Samsonowicza, na odcinku od stacji paliw przy ul. 11 Listopada do ulicy Bałtowskiej, na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego pytał radny Ryszard Proksa.
-Poinformowali mnie przedsiębiorcy, że o remont tej ulicy występowali zarówno do miasta, jak i powiatu ? mówił radny. ?Jakie działania podjęło starostwo, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac? Jaki jest szacunkowy koszt i stan zaawansowania spraw zmierzających do rozwiązania problemu i czy powiat wystąpi o dofinansowanie przebudowy ulicy Samsonowicza w funduszy europejskich, przeznaczonych na rewitalizację obszarów miejskich? Nie wiemy także, czy prezydent miasta wpisał, czy nie wpisał, tę ulicę do programu rewitalizacji miasta?
-Stan tej ulicy faktycznie jest problemem dla wjeżdżających i wyjeżdżających z huty ? mówi starosta. ?Jeszcze większy będzie na niej ruch, bo znajdzie się tak, jak proponuje wykonawca firma Skanska, na trasie objazdu związanego z przebudową ulicy Bałtowskiej. Remont tej ulicy jest kosztowny. Zwracaliśmy się do prezydenta Ostrowca o to, by tamten teren wpisać w projekt rewitalizacji miasta. Wysłaliśmy trzy pisma, na które nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Gdyby projekt remontu został uwzględniony w projekcie rewitalizacyjnym, to moglibyśmy występować o środki unijne i w ramach tzw. kopert finansowych uzyskalibyśmy na tę drogę 85 proc. środków finansowych. O te środki musielibyśmy się ubiegać jednak tylko razem z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski. W tej kwestii potrzebne nam porozumienie samorządowe i chęć współpracy.
Na konferencji prasowej starosta zasugerował, że koszt przebudowy ulicy Samsonowicza, łącznie z budową ronda u zbiegu ulicy Bałtowskiej, wynosi szacunkowo ok. 12 mln zł. Przy środkach unijnych koszt ten sięgnąłby jedynie 1,8 mln zł.
Urząd Miasta odpowiada
dominoZgodnie z warunkami konkursu przy założeniu wartości szacunkowej na poziomie 12 mln zł poziom dofinansowania mógłby wynosić maksymalnie 9 mln zł. Na tyle są oceniane inwestycje gminy. Ulica Samsonowicza jest wpisana do programu, ale w takiej sytuacji Starostwo Powiatowe powinno poszukać innych środków zewnętrznych, a w szczególności w Urzędzie Marszałkowskim.

Dominik Smoliński, naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta mówi, że – zgodnie z zapisami konkursu, który ukazał się dopiero w grudniu 2016 r. jedynie gminy mogą występować
o środki unijne w ramach projektów rewitalizacyjnych, zaś inne podmioty mogą być partnerami gmin.

(DaK, pas)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *