Kontrole zakładów pracy. Jest ryzyko, jest kontrola…

-Kontrole prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych u płatników składek będą bardziej nacelowane na nieprawidłowości – informuje Paweł Szkalej, regionalny rzecznik prasowy ZUS O/Kielce.
ZUS będzie je prowadził w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka. W województwie świętokrzyskim takie kontroluje przeprowadza ponad czterdziestu inspektorów kontroli.
Nowe przepisy, dotyczące prowadzonej przez ZUS kontroli płatników składek, weszły w życie 1 stycznia 2017 r., a wprowadziła je Ustawa o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców i nowela Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ideą wprowadzenia nowych regulacji jest wycelowanie kontroli prowadzonych przez ZUS, urzędy skarbowe, PIP, sanepid, czy Inspekcję Handlową w te podmioty gospodarcze, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.
Stąd prowadzone od nowego roku kontrole poprzedzone są dokładną analizą ryzyka, którą w ZUS prowadzi się w oparciu o szczegółowe dane z Kompleksowego Systemu Informatycznego. Dokładnie weryfikowane jest dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków składkowych przez przedsiębiorców. Analizowana jest historia przedkładanych w Zakładzie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
-Jednym z ważniejszych kryteriów wyznaczania do kontroli konkretnych płatników składek jest zagrożenie przedawnienia należności z tytułu składek.
Będziemy również bacznie zwracać uwagę na te podmioty, w których wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do płaconych na te ubezpieczenia składek ?tłumaczy Tomasz Kita, inspektor kontroli kierujący wydziałem kontroli z kieleckiego Oddziału ZUS. Przedsiębiorcy, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki, naprawdę nie mają się czego obawiać – dziś wielu z nich bardzo często zgłasza się do nas, by taką kontrolę u nich przeprowadzić przed upływem pięciu lat. Sami się o tym przekonali, że gdy ich dokumenty rozliczeniowe nie budzą żadnych zastrzeżeń, konta są rozliczane prawidłowo i składki opłacone w terminie, to uzyskanie np. zaświadczenia o niezaleganiu otrzymują ?od ręki?.
W pierwszej kolejności kontrolerzy ZUS odwiedzą tych przedsiębiorców, u których ryzyko nieprawidłowości i naruszenia prawa jest największe. Dotyczy to w szczególności firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych ponad 20 osób. W ubiegłym roku na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzono 2167 kontroli.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *