33,1 mln zł długu szpitala!

Dyrektor szpitala powiatowego Rafał Lipiec poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia przelał już na konto placówki środki z nadwykonań usług medycznych za 2016 rok w wysokości 8,4 mln zł.Dyrektor podkreśla, że pozwoli to na zmniejszenie zadłużenia szpitala. Same zobowiązania wobec dostawców usług, w tym wobec spółki Carint realizującej kontraktowe zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej, zmniejszą się w marcu o kwotę 4,5 mln zł.
Zdaniem dyrektora, niebawem poprawią się także warunki obsługi pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Od kwietnia na stałe na SOR będzie pracował zarówno lekarz niezabiegowy, jak i zabiegowy. Niemożliwe jest za to – choćby z powodu prawnego – zatrudnienie ortopedy i chirurga dziecięcego. Z ich usług nasi mali pacjenci mogą jedynie korzystać w Kielcach, w szpitalu wojewódzkim  dziecięcym, do którego są dowożeni. Niestety, nie jest możliwe także udostępnienie badań rezonansem magnetycznym wszystkim pacjentom z terenu Ostrowca i powiatu. Rezonans funkcjonujący w szpitalu został bowiem zakupiony z środków unijnych i dostęp do niego będą mieli wszyscy, a nie jedynie pacjenci szpitala, dopiero po upływie pięciu lat. Starosta dodaje, że szpital planuje zagospodarować pomieszczenia, które są obecnie na parterze szpitala, które są użytkowane przez spółkę Carint. Niewykluczone, że trafi tam część pacjentów z oddziału neurologicznego, który ma najgorsze warunki funkcjonowania.
Jak mówi zastępca dyrektora ds. finansowych szpitala Piotr Chuchmała, zadłużenie szpitala na koniec 2016 roku wyniosło 33 mln 111 tys. zł. Wysokość bieżących zobowiązań placówki będziemy mogli poznać dopiero po 20 kwietnia. Mimo, iż w marcu szpital ureguluje je we wspomnianej kwocie 4,5 mln zł, w tym ponad 2 mln zł dla spółki Carint, to i tak z każdym miesiącem, chociażby na przykładzie stycznia i lutego, zobowiązania te narastają. P.Chuchmała mówi, że zadłużenie szpitala w ciągu 2016 roku wzrosło z 24 do 33 mln zł. Prognozowana w listopadzie ubiegłego roku strata na poziomie 5,4 mln zł na koniec roku sięgnęła ostatecznie kwoty 4,2 mln zł.
Starosta Zbigniew Duda informuje, że o dokładnych liczbach będzie można informować po przeprowadzeniu w szpitalu bilansu finansowego. Ważne jest to, że będzie on niższy, niż zakładano. Dług jest efektem zaniżonego kontraktu, jaki podpisano w NFZ w 2009 roku. Będzie on narastał dopóki, dopóty szpital nie pozyska znacznie wyższego kontraktu na usługi i procedury medyczne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *