Uszkodzenie pojazdu na dziurawej drodze. Do kogo po odszkodowanie?

-Wracając z podróży służbowej uszkodziłem samochód na nierównej nawierzchni drogi ?mówi czytelnik. Za naprawę auta zapłaciłem ponad 2 tys. zł. Czy mam możliwość uzyskania odszkodowania za powstałą szkodę?
-Większość polskich kierowców jest świadoma stanu dróg w naszym kraju ? odpowiada mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 – 247 -25 -00). Pomimo tej świadomości nawet najostrożniejsi z nich mogą uszkodzić swój pojazd na nierównej nawierzchni. Czy jest wówczas możliwość uzyskania odszkodowania za powstałe szkody?
W momencie, gdy posiadamy ubezpieczenie AC, to uzyskanie odszkodowania jest bardzo proste. Pieniądze za powstałe szkody otrzymamy od ubezpieczyciela, który zwraca się później o jego zwrot do zarządcy drogi. Jednak niewielu kierowców posiada ubezpieczenie AC i na własny koszt naprawia uszkodzony pojazd. Pomimo braku AC kierowca, który uszkodził swój pojazd na nierównej nawierzchni, może zwrócić się o odszkodowanie bezpośrednio do zarządcy drogi. Do zarządców dróg zaliczają się przede wszystkim: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych, zarząd województwa dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu dla dróg powiatowych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta dla dróg gminnych.
Poszkodowany, który chce dochodzić odszkodowania, musi zgłaszając swoje roszczenia o odszkodowanie do właściwego zarządcy drogi udowodnić, że do uszkodzenia pojazdu doszło z powodu złego stanu nawierzchni. Konieczne zatem jest, aby wykazać, że szkoda nie powstała np. w wyniku naruszenia przepisów ruchu drogowego lub z powodu złego stanu technicznego auta. W celu otrzymania należnego odszkodowania warto zadbać o dowody na to, że samochód uległ awarii w wyniku złego stanu technicznego drogi. W pierwszej kolejności należy wezwać policję lub straż miejską na miejsce zdarzenia. Notatka policji lub straży miejskiej jest bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym zdarzenie i uszkodzenie pojazdu.
Niezależnie od tego, czy powiadomimy odpowiednie służby, warto zadbać o oświadczenia świadków, jeżeli dany moment zdarzenia widziały jakieś osoby. Ponadto, należy udokumentować zły stan nawierzchni oraz uszkodzenia pojazdu np. robiąc zdjęcia. Kolejnym krokiem jest uzyskanie kosztorysu z naprawy uszkodzonego pojazdu. Dopiero wówczas, kiedy zgromadzimy całą dokumentację, przekazujemy ją zarządcy drogi wraz ze wszystkimi materiałami dowodowymi.
Ponadto wymagane jest również wypełnienie specjalnego wniosku, który znajdziemy na stronie internetowej zarządcy drogi. Z reguły zarządca drogi posiada polisę OC i nasze roszczenie przekaże
do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń. W przypadku braku porozumienia z ubezpieczycielem, trzeba liczyć się z tym, iż będziemy musieli dochodzić swoich racji w sądzie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *