Firma Finow Polska będzie szkoliła uczniów ZS Nr 3

Między Zespołem Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św., Powiatem Ostrowieckim i firmą Finow Polska podpisane zostało porozumienie o współpracy, które ma na celu poprawę kształcenia zawodowego.
Umowę podpisali: Agnieszka Sawczuk – prezes Finow Polska, Czesław Golis – dyrektor ZS Nr 3 oraz Zbigniew Duda i Eligiusz Mich – starostowie powiatu ostrowieckiego.

W ramach zawartego porozumienia uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem laboratoriów i aparatury oraz urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Finow Polska – producenta urządzeń i konstrukcji stalowych dla przemysłu maszynowego i energetyki. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 zyskają szansę na rozwijanie własnych kompetencji w zakresie współpracy oraz rozwiązywania problemów, dotyczących organizacji produkcji oraz innowacyjnego działania.
Przypomnijmy, że ZS Nr 3 współpracuje już z Celsą Huta Ostrowiec, która swym patronatem objęła dwie klasy o profilu mechatronicznym.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *