Abolicja do 12 kwietnia. Ubezpiecz się, nie będziesz płacił!

Do 12 kwietnia mają jeszcze czas pacjenci, by dokonać wstecznego ubezpieczenia i nie zwracać pieniędzy za udzielone świadczenia medyczne.
ubezDo tego czasu Narodowy Fundusz Zdrowia wstrzymał windykację kosztów tym chorym, którzy skorzystali z leczenia, a w systemie eWUŚ wyświetlili się na czerwono: byli osobami nieubezpieczonymi. Na temat abolicji, możliwości i sposobu wstecznego ubezpieczenia rozmawiam z Beatą Szczepanek, rzecznikiem prasowym NFZ O/Kielce.
-Kto i na jakiej podstawie nie będzie musiał zwracać kosztów leczenia?
-Możliwość dokonania wstecznego ubezpieczenia istnieje dzięki styczniowej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych ?odpowiada pani rzecznik. Mówi ona, że osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia),ale nią nie była (gdyż np. nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny) i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest dokonanie wstecznego ubezpieczenia. Czyli np. matka musi zgłosić do ubezpieczenia swoje dziecko, mąż niepracującą i nie zarejestrowaną w UP żonę, itp.
-Ilu pacjentów ? dłużników jest w naszym regionie?
-W województwie świętokrzyskim takich osób jest kilka tysięcy (do każdej z nich zostało wysłane pismo ze szczegółową informacją dotyczącą statusu ubezpieczenia i możliwości jego zmiany). Niektórzy są winni Funduszowi niewiele: 100 -150 złotych. Ale są też i tacy, którzy ? jeżeli nie dokonają wstecznego ubezpieczenia – zapłacą za leczenie po kilkanaście tysięcy. Dlatego nie ma na co czekać: to ostatni dzwonek, by zgłosić do ubezpieczenia swoich najbliższych (zgłoszenia do ubezpieczenia należy dokonać u płatnika składek, np. w zakładzie pracy, gdzie jest się zatrudnionym, ZUS, KRUS).
-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *