Powiat wspiera rewitalizację ulicy Samsonowicza

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął decyzję o współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i zgłoszeniu w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 przebudowę ul. Samsonowicza na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. 11 -go Listopada.
Pracownicy Starostwa Powiatowego podczas spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez Gminę na etapie opracowywania ?Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023? postulowali ujęcie ulicy Samsonowicza w Programie Rewitalizacji. Ulica Samsonowicza ma istotne znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta. Jest również ważną arterią dla mieszkańców osiedli: Denków i Koszary oraz dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. Stąd decyzja Starosty Zbigniewa Dudy oraz Zarządu Powiatu o współpracy z Gminą Ostrowiec Św. w sprawie modernizacji ulicy. W budżecie powiatu na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 30 tys. złotych, które przeznaczone mogą zostać na wykonanie studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *